كاهش نرخ بيكاري و ضريب جيني، رشد توليد و سرمايه‌گذاري از دستاوردهاي دولت است

كاهش نرخ بيكاري و ضريب جيني، رشد توليد و سرمايه‌گذاري از دستاوردهاي دولت است

۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۰۱:۰۱:۰۵
کد خبر: ۳۰۱۳۳۸

معاون رييس‌جمهور در امور مجلس همچنين با اشاره به اهميت علم و پژوهش در بيانيه گام دوم انقلاب، گفت: رهبر فرزانه انقلاب همواره بر اين مولفه كه العلم سلطان و اينكه دانايي توانايي است تاكيد دارند و در اين راستا دولت مردمي حمايت از نخبگان و شركت‌هاي دانش بنيان را با جديت در دستور كار خود قرار داده اين شركت‌ها از لحاظ كمي و كيفي رشد قابل توجهي داشتند به نحوي كه در حال حاضر بيش از ۸ هزار شركت دانش بنيان در كشور مورد حمايت است و ۱۲ هزار محصول دانش بنيان به ساير كشورها صادر مي‌شود

معاون رييس‌جمهور در امور مجلس همچنين با اشاره به اهميت علم و پژوهش در بيانيه گام دوم انقلاب، گفت: رهبر فرزانه انقلاب همواره بر اين مولفه كه العلم سلطان و اينكه دانايي توانايي است تاكيد دارند و در اين راستا دولت مردمي حمايت از نخبگان و شركت‌هاي دانش بنيان را با جديت در دستور كار خود قرار داده اين شركت‌ها از لحاظ كمي و كيفي رشد قابل توجهي داشتند به نحوي كه در حال حاضر بيش از ۸ هزار شركت دانش بنيان در كشور مورد حمايت است و ۱۲ هزار محصول دانش بنيان به ساير كشورها صادر مي‌شود و دولت نيز به‌طور كامل از توليد، بازاريابي و صادرات اين محصولات حمايت مي‌كند، اگر در گذشته منافع شخصي برخي دست اندركاران در واردات بود و با كم توجهي به توليد داخل موجب ورشكستگي و بي‌انگيزگي سرمايه‌گذاران و نخبگان و صاحبان ايده مي‌شدند، در اين دولت با جديت از توليد داخل و به ويژه دانش بنيان حمايت مي‌شود. وي افزود: در راستاي حمايت از نخبگان مجوز استخدام ۵ هزار نيروي نخبه در وزارتخانه‌هاي مختلف صادر شده است و همچنين دولت، مزايا و معافيت‌هاي مالياتي براي حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان و پارك‌هاي علم و فناوري در نظر گرفته است. در همين مدت جايگاه كشورمان در حوزه نوآوري و ابتكار ۷ رتبه ارتقا يافته است.

ارسال نظر