رسوب كالا در گمركات به دنبال فرآيند طولاني تخصيص ارز

رسوب كالا در گمركات به دنبال فرآيند طولاني تخصيص ارز

۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۰۲:۴۵:۲۵
کد خبر: ۳۰۱۱۹۹

رييس مجمع عالي واردات با انتقاد از كندي فرآيند تخصيص ارز براي واردات، گفت: تخصيص ارز و تهاتر آن به سختي انجام مي‌شود، بنابراين شاهد رسوب كالا در گمركات هستيم. رييس مجمع عالي واردات گفت: به‌دليل كندي فرايند تخصيص ارز و مشكل بودن تهاتر ارز حاصل از صادرات براي واردات، رسوب كالا در گمرك تشديد شده و واردكنندگان قانوني با مشكل مواجه شده‌اند.

رييس مجمع عالي واردات با انتقاد از كندي فرآيند تخصيص ارز براي واردات، گفت: تخصيص ارز و تهاتر آن به سختي انجام مي‌شود، بنابراين شاهد رسوب كالا در گمركات هستيم. رييس مجمع عالي واردات گفت: به‌دليل كندي فرايند تخصيص ارز و مشكل بودن تهاتر ارز حاصل از صادرات براي واردات، رسوب كالا در گمرك تشديد شده و واردكنندگان قانوني با مشكل مواجه شده‌اند. عليرضا مناقبي، رييس مجمع عالي واردات در مورد رسوب كالا اظهار كرد: هيچ واردكننده قانوني به دليل منافع خود كالاي وارداتي را در گمرك نگه نمي‌دارد بلكه به دليل مشكلات حاكميتي مانند تخصيص ارز و… واردكننده مجبور به انبار كالا مي‌شود. وي افزود: گمرك مقصر نيست و واردكننده قانوني هم قطعاً نمي‌خواهد كه كالاي خود را رسوب كند البته نكته اين است كه تاكنون آمار دقيقي از وضعيت رسوب كالاهاي مانده در گمرك داده نشده است؛ به اين معنا كه كالاي رسوب شده مربوط به كيست و چرا در گمرك مانده است؟ آيا كالا در مسير تخصيص ارز مانده يا مشكلاتي با وزارتخانه‌هاي ديگر داشته است؟ مناقبي تصريح كرد: هزينه‌هايي را كه در گمرك بابت انبارداري داريم نسبت به كشورهاي اطراف كم است، بنابراين برخي شايد به اين دليل كالا را در گمرك نگه دارند. رييس مجمع عالي واردات با بيان اينكه تهاتر ارز صادركننده با واردكننده سخت است، گفت: به‌طور كلي به‌دليل كندي فرآيند تخصيص ارز و مشكل بودن تهاتر ارز حاصل از صادرات براي واردات، رسوب كالا در گمرك تشديد شده و واردكنندگان قانوني با مشكل مواجه شده‌اند.

ارسال نظر