جزييات ارايه تخفيف و تسهيلات جديد به مشتركان عمده گاز ابلاغ شد

۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۰۱:۲۸:۰۴
کد خبر: ۳۰۱۱۷۴

جزييات ارايه تخفيف و تسهيلات جديد به مشتركان عمده گاز طبيعي از سوي معاون اول رييس‌جمهوري ابلاغ شد. براساس مصوبه روز چهارشنبه (۱۰ آبان‌ماه) هيات وزيران، وزارت نفت مجاز است تعرفه گاز طبيعي آن دسته از مشتركان عمده گاز طبيعي كه حداقل معادل مصرف ۱۵ روز متوالي گاز طبيعي مورد نياز خود در دوره اوج مصرف را به تشخيص شركت ملي گاز ايران از طريق هر يك از تأسيسات مقياس كوچك مايع‌سازي گاز طبيعي (ميني ال‌ان‌جي)، ذخيره‌سازي و تبديل (ال‌ان‌جي) به گازطبيعي، تأسيسات فشرده‌سازي گاز طبيعي (سي‌ان‌جي)، ذخيره‌سازي و تبديل (سي‌ان‌جي) به گاز طبيعي، تأسيسات ذخيره‌سازي گاز مايع و تبديل آن به (اس‌ان‌جي)، (گازمايع مخلوط با هوا قابل جايگزيني با گاز طبيعي) و تاسيسات دريافت و تبديل (ال‌ان‌جي) وارداتي به گازطبيعي تأمين كنند، براي مقادير گاز طبيعي تأمين شده از اين طريق مشمول تخفيف تعرفه به ميزان ۵۰ درصد مي‌شود.

جزييات ارايه تخفيف و تسهيلات جديد به مشتركان عمده گاز طبيعي از سوي معاون اول رييس‌جمهوري ابلاغ شد. براساس مصوبه روز چهارشنبه (۱۰ آبان‌ماه) هيات وزيران، وزارت نفت مجاز است تعرفه گاز طبيعي آن دسته از مشتركان عمده گاز طبيعي كه حداقل معادل مصرف ۱۵ روز متوالي گاز طبيعي مورد نياز خود در دوره اوج مصرف را به تشخيص شركت ملي گاز ايران از طريق هر يك از تأسيسات مقياس كوچك مايع‌سازي گاز طبيعي (ميني ال‌ان‌جي)، ذخيره‌سازي و تبديل (ال‌ان‌جي) به گازطبيعي، تأسيسات فشرده‌سازي گاز طبيعي (سي‌ان‌جي)، ذخيره‌سازي و تبديل (سي‌ان‌جي) به گاز طبيعي، تأسيسات ذخيره‌سازي گاز مايع و تبديل آن به (اس‌ان‌جي)، (گازمايع مخلوط با هوا قابل جايگزيني با گاز طبيعي) و تاسيسات دريافت و تبديل (ال‌ان‌جي) وارداتي به گازطبيعي تأمين كنند، براي مقادير گاز طبيعي تأمين شده از اين طريق مشمول تخفيف تعرفه به ميزان ۵۰ درصد مي‌شود.
سقف استفاده هر مشترك از اين تخفيف پنج سال متوالي و دوره اوج مصرف گازطبيعي از ۱۶ آذرماه تا ۱۶ اسفندماه هر سال است. بر اساس اين مصوبه ارايه تسهيلات و تضامين لازم از محل حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي موضوع بند (س) تبصره (۱) و منابع بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور و احكام مشابه در قوانين بودجه سنواتي آني به متقاضيان سرمايه‌گذاري براي احداث تأسيسات فوق‌الذكر در اولويت قرار مي‌گيرد.

ارسال نظر