خودرويي‌ها سود ساختند؟

۱۴۰۲/۰۸/۲۴ - ۰۰:۴۷:۵۳
کد خبر: ۳۰۱۱۱۵
خودرويي‌ها سود ساختند؟

چند هفته‌اي مي‌شود كه صورت مالي شش ماهه شركت‌هاي بورسي منتشر شده است و در اين بين برخي از شركت‌ها شرايطي بيش از انتظار داشتند و بازدهي مثبت بسيار خوبي رقم زدند؛ اما در مقابل برخي از شركت‌ها شرايط خوبي را تجربه نكردند و شاهد افزايش دور انتظار بوديم. آمارها اراقام خوبي را نشان مي‌دهد حتي 20 درصد شركت‌ها توانسته‌اند سودي بيش از حد انتظار داشتند اما برخي از شركت‌ها بيش از پيش‌بيني‌ها زيان دادند كه اين موضوع مي‌تواند آينده سهم را تحت تاثير قرار دهد.

چند هفته‌اي مي‌شود كه صورت مالي شش ماهه شركت‌هاي بورسي منتشر شده است و در اين بين برخي از شركت‌ها شرايطي بيش از انتظار داشتند و بازدهي مثبت بسيار خوبي رقم زدند؛ اما در مقابل برخي از شركت‌ها شرايط خوبي را تجربه نكردند و شاهد افزايش دور انتظار بوديم. آمارها اراقام خوبي را نشان مي‌دهد حتي 20 درصد شركت‌ها توانسته‌اند سودي بيش از حد انتظار داشتند اما برخي از شركت‌ها بيش از پيش‌بيني‌ها زيان دادند كه اين موضوع مي‌تواند آينده سهم را تحت تاثير قرار دهد.

 

افزايش 29 درصدي زيان انباشته پارس‌خودرو

سهام شركت پارس‌خودرو در بازار بازار پايه زرد فرابورس ايران با نماد خپارس شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام شركت پارس‌خودرو در حال حاضر نزديك به 13 هزار و 210 ميليارد تومان است. شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا، شركت سرمايه‌گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكارس و شركت سرمايه‌گذاري گروه صنعتي رنا بزرگ‌ترين سهامداران پارس‌خودرو به شمار مي‌روند كه بيش از 78 درصد سهام اين مجموعه را تحت تملك دارند. نكته قابل توجه در صورت‌هاي مالي نيمساله شركت پارس‌خودرو رشد 29 درصدي زيان انباشته اين مجموعه به نسبت به 12 ماه قبل است. زيان انباشته پارس‌خودرو در حالي 20 همت را پشت سرگذاشته است كه ارزش بازاري سهام اين شركت هنوز به 14 همت نرسيده و سرمايه اين شركت در ترازنامه كمتر از 12 همت است.

شركت پارس‌خودرو بر خلاف ايران خودرو و سايپا كه با وجود شرايط نامطلوب بهاي تمام شده محصولات و نرخ فروش دستوري كه موجب ثبت زيان ناخالص در جريان عملياتي شركت مي‌شود، رشد درآمد‌هاي عملياتي خود را حفظ كردند؛ پارس‌خودرو در سال جاري رشد فروش قابل توجهي را پشت به ثبت نرسانده است. شركت پارس‌خودرو در سال 1400 با 7 هزار و 346 ميليارد تومان فروش، به‌طور متوسط ماهانه 612 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. پارس‌خودرو در سال 1401 بيش از 176 درصد رشد درآمدزايي داشت و با 20 هزار و 291 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه هزار و 691 ميليارد توماني دست پيدا كرد.

بيشترين ميزان فروش ماهانه پارس‌خودرو در سال 1400 به تير ماه با هزار و 612 ميليارد تومان درآمد عملياتي تعلق گرفت و در سال 1401 با 2 هزار و 165 ميليارد تومان بار ديگر به تير ماه تعلق داشت و آبان ماه 1401 بيشترين ميزان افزايش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل را به خود اختصاص داد. شركت پارس‌خودرو در هفت ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكرد بهتري به نسبت هفت ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي مهر ماه امسال 12 هزار و 787 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 11 هزار و 228 ميليارد توماني هفت ماهه ابتدايي سال 1401 رشد 14 درصدي و به زبان ديگر، افزايش هزار و 559 ميليارد توماني داشته است. در اين هفت ماهه، بيشترين ميزان فروش به خرداد ماه با 2 هزار و 681 ميليارد تومان تعلق گرفته و بيشترين افزايش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نيز به ارديبهشت ماه با 66 درصد رشد تعلق گرفته است. پارس‌خودرو سال 1401 را با زيان انباشته 74 همتي در صورت‌هاي مالي خود و زيان انباشته 16.1 همتي در صورت‌هاي مالي تلفيقي به پايان رساند. روند حاشيه سود فصلي پارس‌خودرو نشان مي‌دهد كه اين خودرو‌سازي در سال گذشته كه عرضه خودرو در بورس كالا رقم مي‌خورد؛ شرايط بهتري را تجربه مي‌كرد. شش ماهه ابتدايي سال جاري براي پارس‌خودرو 4 هزار و 611 ميليارد تومان زيان خالص به همراه داشته است.

پارس‌خودرو در سال‌هاي گذشته روند درآمدزايي خود را به خوبي افزايش داده است اما با خروج عرضه محصولات اين شركت در بورس كالا، روند رسدي درآمدزايي اين مجموعه متوقف شده است. با اين وجود روند زيان‌سازي اين شركت فصل به فصل شديدتر مي‌شود. پارس‌خودرو در بهار امسال 970 ميليارد تومان زيان خالص به ثبت رساند؛ در حالي كه زيان خالص بهار 1401 اين شركت 338 ميليارد تومان بوده است. عملكرد تابستان پارس‌خودرو نيز به نسبت زيان خالص تابستان 1401 وخيم‌تر شده است. شركت پارس‌خودرو در تابستان امسال با زيان خالص 3 هزار و 640 ميليارد توماني مواجه شد؛ در حالي كه زيان خالص تابستان 1401 اين شركت 2 هزار و 817 ميليارد تومان بوده است.

 

رشد 3 هزار ميليارد توماني فروش زامياد

سهام شركت زامياد در تابلوي فرعي بازار اول بورس تهران با نماد خزاميا شناخته مي‌شود. ارزش سهام اين شركت در حال حاضر نزديك به 14 هزار و 510 ميليارد تومان است و 52 درصد از سهام اين مجموعه در بازار سهام شناور است. شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا و شركت سرمايه‌گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكارس بزرگ‌ترين سهامداران شركت زامياد به شمار مي‌روند. محصولات گروه نيسان بخش اصلي فروش شركت زامياد را در بر گرفته است. نزديك به 20 درصد فروش عملياتي شركت زامياد در سال جاري صادراتي بوده است. صادرات شركت زامياد در اين هفت ماهه بيشتر در بخش قطعات و مواد اوليه بوده و فروش صادراتي محصولات گروه نيسان كمتر از 5 درصد فروش داخلي آن بوده. شركت زامياد، مشابه ديگر خودروسازان كشور با وجود شرايط نامطلوب بهاي تمام شده محصولات و نرخ فروش دستوري كه موجب ثبت زيان ناخالص در جريان عملياتي برخي از آنها شده؛ در سال جاري رشد فروش قابل توجهي را پشت سر مي‌گذارد. شركت زامياد در سال 1400 با 7 هزار و 220 ميليارد تومان فروش، به‌طور متوسط ماهانه 602 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. زامياد در سال 1401 بيش از 146 درصد رشد درآمدزايي داشت و با 17 هزار و 819 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه هزار و 485 ميليارد توماني دست پيدا كرد.

بيشترين ميزان فروش ماهانه زامياد در سال 1400 به بهمن ماه با هزار و 182 ميليارد تومان درآمد عملياتي تعلق گرفت و در سال 1401 با 2 هزار و 321 ميليارد تومان اين‌بار به آبان ماه تعلق داشت و فروردين ماه 1401 بيشترين ميزان افزايش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل را به خود اختصاص داد.

شركت زامياد در هفت ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكرد بهتري به نسبت هفت ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي مهر ماه امسال 11 هزار و 111 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 8 هزار و 113 ميليارد توماني هفت ماهه ابتدايي سال 1401 رشد 37 درصدي و به زبان ديگر، افزايش 2 هزار و 998 ميليارد توماني داشته است. در اين هفت ماهه، بيشترين ميزان فروش به ارديبهشت ماه با 4 هزار و 869 ميليارد تومان تعلق گرفته و بيشترين افزايش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نيز به ارديبهشت ماه با 688 درصد رشد تعلق گرفته است. شركت زامياد در چهار فصل اخير روند حاشيه سود متناسبي را به ثبت رسانده است. زامياد تا قبل از پاييز 1401 شاهد نوسانات حاشيه سود فصلي خود و حتي ثبت زيان فصلي بودند. با عرضه محصولات گروه نيسان در بورس كالا در سال قبل روند حاشيه سود فصلي اين شركت اندكي ثبات يافته بود كه توقف عرضه از طريق بورس كالا موجب كاهش حاشيه سود خالص اخير اين شركت شده است.

خزاميا در بهار امسال هزار و 854 درصد بيشتر از بهار 1401 سود خالص به دست آورد و در تابستان نيز توانست به سود‌آوري تابستان 1401 دست پيدا كند. در مجموع، عملكرد خزاميا در شش ماهه سال جاري با رشد 729 ميليارد توماني سود خالص يا به زباني ديگر با افزايش 161 درصدي آن همراه بوده است.

ارسال نظر