برنامه سازگاري با كم‌آبي بسيار جدي است
معاون وزير نيرو:

برنامه سازگاري با كم‌آبي بسيار جدي است

۱۴۰۲/۰۸/۱۶ - ۰۰:۲۰:۱۰
کد خبر: ۳۰۰۵۹۹

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: سازگاري با كم‌آبي پروژه نيست كه تمام شود، بلكه يك فرآيند طولاني دارد و بايد اقدام‌ها به‌گونه‌اي باشد كه استان‌ها بدانند برنامه سازگاري با كم‌آبي بسيار جدي است و به مسير درست خود برود. به گزارش ايرنا از شركت مديريت منابع آب ايران، «محمد جوان‌بخت» در نود و هشتمين جلسه كميته تخصصي كارگروه سازگاري با كم‌آبي با اشاره به كم‌رنگ‌شدن برگزاري جلسه‌هاي استاني كارگروه سازگاري با كم‌آبي افزود: شايد برگزار نشدن مرتب جلسه‌هاي كارگروه اين شائبه را ايجاد كرده كه اين طرح براي وزرا در اولويت نيست، اما برنامه‌هاي كارگروه‌هاي استاني مصوب است و هيچ ابلاغيه‌اي مبني بر عدم ادامه جلسه‌هاي كارگروه سازگاري با كم‌آبي وجود ندارد. وي ادامه‌داد: نزديك به يك سال نخست آغاز فعاليت‌هاي اين كارگروه حتي با وجود كرونا جلسه‌ها تعطيل نشد و به‌صورت برخط ادامه يافت و فقط پايش پيشرفت برنامه‌ها انجام نشد.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: سازگاري با كم‌آبي پروژه نيست كه تمام شود، بلكه يك فرآيند طولاني دارد و بايد اقدام‌ها به‌گونه‌اي باشد كه استان‌ها بدانند برنامه سازگاري با كم‌آبي بسيار جدي است و به مسير درست خود برود. به گزارش ايرنا از شركت مديريت منابع آب ايران، «محمد جوان‌بخت» در نود و هشتمين جلسه كميته تخصصي كارگروه سازگاري با كم‌آبي با اشاره به كم‌رنگ‌شدن برگزاري جلسه‌هاي استاني كارگروه سازگاري با كم‌آبي افزود: شايد برگزار نشدن مرتب جلسه‌هاي كارگروه اين شائبه را ايجاد كرده كه اين طرح براي وزرا در اولويت نيست، اما برنامه‌هاي كارگروه‌هاي استاني مصوب است و هيچ ابلاغيه‌اي مبني بر عدم ادامه جلسه‌هاي كارگروه سازگاري با كم‌آبي وجود ندارد. وي ادامه‌داد: نزديك به يك سال نخست آغاز فعاليت‌هاي اين كارگروه حتي با وجود كرونا جلسه‌ها تعطيل نشد و به‌صورت برخط ادامه يافت و فقط پايش پيشرفت برنامه‌ها انجام نشد. معاون وزير نيرو خاطرنشان‌كرد: در اين دوران حتي يك مصوبه بسيار مهم درباره نكاشت برنج در استان خوزستان داشتيم كه وزير نيرو خود آن را به امضاي ساير وزرا رساند. بنابراين هيچ اظهارنظر و ابلاغي درباره اينكه اين كارگروه به پايان رسيده يا ماموريت آن تمام شده و در اولويت نيست، صادر نشده است. جوان‌بخت اضافه‌كرد: شايد يكي از مسائلي كه اين شائبه را پر رنگ كرده، گزارش ارزيابي عملكرد استان‌ها به‌صورت خوداظهاري بوده است در دو سه جلسه گذشته تأكيد كردم كه اين مغايرت آمارها با واقعيت ملموس بايد ما را نسبت به آنچه اتفاق مي‌افتد حساس كند. معاون وزير نيرو بيان‌داشت: به همين دليل به نظر مي‌رسد پايش عملكرد استان‌ها بايد از صورت خود اظهاري به‌صورت مستقل تبديل شود تا به‌درستي در مورد فعاليت استان‌ها قضاوت شود. جوان‌بخت ادامه‌داد: لازم است كه وزير نيرو با كارگروه ملي سازگاري با كم‌آبي با حضور وزرا يا نمايندگانشان جلسه‌اي برگزار كنند و سياست‌گذاري ادامه جلسات توسط وزير نيرو مورد تأكيد قرار گيرد. مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران افزود: همچنين ساختار دبيرخانه اين كارگروه بايد شرايط استاندارد پيدا كند و سايت اطلاع‌رساني آن نيز سريع‌تر راه‌اندازي شود. درباره اعتبارات مورد نياز نيز در جلسه‌هاي جدي كميته تخصصي بحث خواهد شد. 

ارسال نظر