ورود و تخليه خودروي كاركرده بدون ثبت سفارش ممنوع است

ورود و تخليه خودروي كاركرده بدون ثبت سفارش ممنوع است

۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۰۰:۲۰:۳۱
کد خبر: ۳۰۰۲۸۵

گمرك ايران در بخشنامه‌اي موضوع ممنوعيت ورود و تخليه خودروي كاركرده، بدون ثبت سفارش را ابلاغ كرد. دفتر واردات گمرك ايران در بخشنامه‌اي موضوع ممنوعيت ورود و تخليه خودروي كاركرده، بدون ثبت سفارش را ابلاغ كرد. در اين بخشنامه آمده است: پيرو استعلام‌هاي متعدد همكاران در خصوص موضوع «واردات خودرو سواري كاركرده»

گمرك ايران در بخشنامه‌اي موضوع ممنوعيت ورود و تخليه خودروي كاركرده، بدون ثبت سفارش را ابلاغ كرد. دفتر واردات گمرك ايران در بخشنامه‌اي موضوع ممنوعيت ورود و تخليه خودروي كاركرده، بدون ثبت سفارش را ابلاغ كرد. در اين بخشنامه آمده است: پيرو استعلام‌هاي متعدد همكاران در خصوص موضوع «واردات خودرو سواري كاركرده» به اطلاع مي‌رساند؛ با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اينكه مقرر است صرفاً پس از صدور ثبت سفارش اجازه تخليه خودروهاي سواري كار كرده داده شود به منظور پيشگيري از ايراد هر گونه ضرر و زيان به هموطنان، مراتب به نحو مقتضي به اطلاع ذينفعان برسد تا قبل از تخليه خودروهاي مزبور در اماكن گمركي مجوز ثبت سفارش دريافت نمايند و تدابير لازم جهت جلوگيري از تخليه خودروهاي فاقد ثبت سفارش در اماكن گمركي اتخاذ نماييد. 

ارسال نظر