نامه‌نگاري چمران با دادستان تهران درباره حريم پايتخت

نامه‌نگاري چمران با دادستان تهران درباره حريم پايتخت

۱۴۰۲/۰۸/۱۰ - ۰۴:۲۲:۰۷
کد خبر: ۳۰۰۲۲۱

رييس شوراي شهر تهران با اشاره به اهميت حريم شهر تهران گفت: به زودي نامه‌اي درخصوص حريم شهر تهران تهيه و به دادستان تهران ارسال خواهد شد

رييس شوراي شهر تهران با اشاره به اهميت حريم شهر تهران گفت: به زودي نامه‌اي درخصوص حريم شهر تهران تهيه و به دادستان تهران ارسال خواهد شد. مهدي چمران در حاشيه برگزاري يكصدوهشتادوهشتمين جلسه شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع حريم شهر تهران اظهار كرد: اين موضوع بسيار مهم است و ما در جلسه‌اي كه با معاون دادستان داشتيم اشاره‌اي نيز به موضوع حريم شد و با توجه به اهميت اين موضوع به زودي نامه‌اي تهيه و در باب شهر تهران به دادستاني ارسال خواهد شد. او افزود: اصل مساله حريم بايد در مجلس شوراي اسلامي حل شود. البته پيگير هستيم و جلساتي هم گذاشته شده ما همچنين با دادستان كل كشور هم در اين زمينه صحبت كرده‌ايم و نامه مفصلي براي دادستان ارسال شده است. چمران با بيان اينكه ما گلادياتور نيستيم كه به هم چنگ بزنيم گفت: همه بايد در يك استان در كنار هم زندگي كنند و هر شهر از حق خود برخوردار باشد و عدالت‌محوري رعايت شود.
مردودي ۲۹ درصد خودروها در معاينه فني
مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران در 
مورد وضعيت مراجعه خودروها به مراكز معاينه فني گفت: از ابتداي سال تا پايان مهر، ۹۹۲ هزار دستگاه خودرو به مراكز معاينه فني شهر تهران مراجعه كرده‌اند كه در مقايسه با سال گذشته ميزان مراجعات تغيير چنداني نداشته است. به گزارش ايسنا، شادي مالكي اظهار كرد: از ۹۹۲ هزار دستگاه خودرو كه از ابتداي سال تا مهر به مراكز معاينه فني شهر تهران مراجعه كرده‌اند، ۷۶۷ هزار دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول بوده و نقص مربوط به آلايندگي ۹۳ هزار و همراستايي ۵۵ هزار و كمك فنر ۲۷ هزار و تست ترمز ۷۲ هزار و وضعيت ظاهري ۱۱۱ هزار دستگاه خودرو مراجعه‌كننده به مراكز معاينه فني شهر تهران شناسايي و در نهايت جهت اخذ معاينه فني توسط راكبين آن رفع ايراد شده است. مديرعامل ستاد معاينه فني شهر تهران با تاكيد بر اينكه در مجموع ۲۹ درصد از خودروها به علت نقص فني موفق به اخذ معاينه فني در مراجعه اول نشدند و حتي تعدادي از اين خودروهاي مردودي داراي چند نقص بودند، گفت: از ابتدي امسال تا پايان مهر، حدود ۷۳۰ هزار گواهي معاينه فني صادر شده كه از اين تعداد، در حدود ۱۲۰ هزار گواهي مربوط به معاينه فني برتر است. در مجموع در حدود ۱۶ درصد از خودروهاي مراجعه‌كننده به مراكز معاينه فني شهر تهران داراي معاينه فني برتر هستند.
«كارآفريني» هم به مسووليت‌هاي شهرداري اضافه شد

در حالي كه طي دو سال گذشته، شهرداري به مقوله‌هاي پيچيده و مرتبط با دستگاه‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي همچون ناهنجاري‌هاي اجتماعي و آلودگي هوا به عنوان ليدر ورود كرده و در عمل اما به نتايج ملموسي در اين زمينه‌ها نرسيده است، ديروز يك عضو شوراي شهر تهران گفت: شهرداري تهران با برخورداري از نيروي انساني متخصص و باسواد و مقبوليت بين عموم جامعه، مي‌تواند در حوزه اقتصادي وارد عمل شده و كارآفرين باشد. احمد صادقي رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و هشتاد و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص توانمندسازي بانوان سرپرست خانوار، اظهار كرد: شهرداري تهران با هوشمندسازي فرصت‌هاي نوين و نظرسنجي از مخاطبان و عرضه و تبليغ محصولات توليدي مي‌تواند باري را از روي دوش افراد در معرض آسيب بردارد. صادقي با بيان اينكه ايجاد مجموعه‌هاي فناورانه، سرمايه‌گذاري در رشد ايده‌هاي نو، جمع‌آوري و تحليل داده و ايجاد زيرساخت‌هاي معرفي با هدف فروش مستقيم از مجموعه اقداماتي است كه شهرداري بايد براي آن برنامه داشته باشد، گفت: سازمان فاوا مي‌تواند به عنوان راهبر در اين حوزه وارد عمل شود و روند سياست‌گذاري در اين زمينه را تسريع كند.
شهرداري خدمت‌رساني كامل‌تر به سالمندان را دنبال كند

رييس كميته سلامت شوراي اسلامي شهر تهران گفت: تهران رو به سالمندي مي‌رود و امروز ۲۰ درصد جمعيت اين شهر را سالمندان تشكيل مي‌دهد؛ لذا در راستاي بهبود خدمات رساني به اين افراد، شهرداري بايد نسبت به تدوين اين لايحه اقدام كند. سوده نجفي در يكصد و هشتاد و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه شورا مصوبه‌اي تحت عنوان شهر دوستدار سالمند داشته است، اظهار كرد: طبق يكي از مواد اين مصوبه دستورالعمل چگونگي ارايه خدمات به سالمندان به تصويب رسيده و دوره اجرايي آن به مدت حداكثر ۲ سال پس از تاريخ ابلاغ است و اجراي آن منوط به ارايه گزارش ارزيابي به منظور بهبود ارايه خدمات است. وي افزود: متأسفانه هنوز اين لايحه به شوراي شهر ارسال نشده و بر اساس آمارهاي ارايه شده، تهران رو به سالمندي مي‌رود و امروز ۲۰ درصد جمعيت اين شهر را سالمندان تشكيل مي‌دهد؛ لذا در راستاي بهبود خدمات رساني به اين افراد، شهرداري بايد نسبت به تدوين اين لايحه اقدام كند. نجفي با تأكيد بر مناسب‌سازي فضاي شهري براي معلولان حركتي و جانبازان، يادآور شد: شهرداري تهران هر سه ماه يك‌بار بايد گزارشات خود را به شورا ارايه دهد كه متأسفانه تاكنون اين موضوع محقق نشده و آمارها ابهام دارد.

ارسال نظر