گیاه مرزه چه فایده‌ای برای بدن دارد؟

۱۴۰۲/۰۶/۰۹ - ۱۸:۳۰:۰۰
کد خبر: ۲۱۴۳۳۸
گیاه مرزه چه فایده‌ای برای بدن دارد؟

مصرف mgr/kg 50 روزانه 3 بار گیاه مرزه موجب افزایش معنی دار 15/7 درصدی پروترومبین و 20/7 درصدی پارشیال پروترومبین فعال شده می گردد.

به گزارش بهداشت نیوز، همچنین یافته‌های این تحقیق حاکی از کاهش خون، در اثر مصرف گیاه مرزه است. مرزه از گیاهان بومی ایران است که به طور وسیعی در قسمت جنوبی کشور به خصوص استان لرستان و خوزستان می روید و در طب سنتی به اثر ضد درد و ضد عفونت آن اشاره شده است

ارسال نظر