تورم تولید‌کننده صنعت بر قله 88.7 درصد ایستاد

تورم تولید‌کننده صنعت بر قله 88.7 درصد ایستاد

۱۳۹۸/۰۵/۱۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۴۹۸۸۳

طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای تولیدکننده صنعت در بهار سال 98 به 88.7 درصد و تورم نقطه‌ای بخش خدمات به 27.3 درصد رسیده است. به گزارش «تعادل»، آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ١٣٩٨ به عدد ٥٤٥,٤ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٤٧٩.٩)، ١٣.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین تورم نقطه‌ای بخش صنعت به 88.7 درصد و تورم سالانه آن به 77.2 درصد رسیده است. گفتنی است تورم نقطه‌ای تولید‌کننده صنعت نسبت به فصل قبل (89.2 درصد)، کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ١٣٩٨ به عدد ٥٤٥,٤ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٤٧٩.٩)، ١٣.٧ درصد افزایش داشته ­است.

همچنین زیر بخش‌های زیر به ترتیب بیشترین تأثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته‌اند:

شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش «صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه‌های نفت» با ١٠,٥ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ٥٣٨.٢ به ٥٩٤.٦ رسید و بیشترین تاثیر در افزایش شاخص کل فصل بهار را داشته ­است. رشته فعالیت «تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه شده» با ١٠.٥ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این زیر بخش داشته ­است. در فصل مورد بررسی، شاخص قیمت تولیدکننده «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با ٢١,٠ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٤٠٢.٧) و رسیدن به عدد ٤٨٧.٢، رتبه دوم تاثیرگذاری را در افزایش شاخص کل تولیدکننده بخش صنعت داشته است. رشته فعالیت‌‌های «تولید وسایل نقلیه موتوری»با ٢١.٠ درصد و «تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آن‌ها» با ١٥.١ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این زیربخش داشته‌اند.

همچنین بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولید‌کننده بخش‌های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣٤٧,٨ که نسبت به فصل قبل٥.٩ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌ای تورم تولیدکننده در بهار به 32.6 درصد رسیده و تورم سالانه آن نیز 27.3 درصد است. تورم نقطه‌ای این گروه در فصل قبل 22.2 درصد بود. شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». گزارش شاخص قیمت تولید‌کننده بخش‌های خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می‌شود. شاخص کل قیمت تولید‌کننده بخش‌های خدمات بر مبنای سال 1390 در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣٤٧,٨ که نسبت به فصل قبل٥.٩ درصد افزایش یافته است.

همچنین تغییرات شاخص بخش‌های خدمات نیز به شرح ذیل است:

شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل بهار١٣٩٨برابر است با ٤٣١,٠، که نسبت به فصل قبل ٦.٨ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل بهار١٣٩٨برابر است با ٥٣٩,٣ که نسبت به فصل قبل ١٣.٦ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل بهار ١٣٩٨برابر است با ٤٣٥,٩ که نسبت به فصل قبل ٧.٣ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)» در فصل بهار ١٣٩٨برابر است با ٣٦٦,٩ که نسبت به فصل ١٨.٢ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» در فصل بهار ١٣٩٨برابر است با ٢٤٥,١ که نسبت به فصل قبل ٤.٥ درصد افزایش یافته است.شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل بهار ١٣٩٨برابر است با ٣١٠,١ که نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد افزایش یافته است.

 شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل بهار ١٣٩٨برابر است با ٤٦٣,٦ که نسبت به فصل قبل ٢.٨ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل بهار ١٣٩٨برابر است با ٣٥٤,٨ که نسبت به فصل ٥.٦ درصد افزایش یافته است.

 

 

ارسال نظر