شماره امروز: ۵۴۷

تلفن

  • طرح پژوهشی مشترک دانشگاهی با عنوان «مدیریت ترافیک هوایی پرنده‌‎های بدون سرنشین در ارتفاع کم با استفاده از نظریه بازی»

  • مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ٢٦٨ میلیون کارت بانکی بدهی (برداشت) و اعتباری در کشور وجود دارد تصریح کرد:

  • کارشناسان کلیپ مدعی خروج گدازه از دهانه آتش‌فشان را رد کردند

    با بروز چند فقره زمین لرزه در اطراف تهران و دماوند طی دو سال گذشته و همچنین با انتشار برخی از تصاویر که نشان‌دهنده خروج دود از دهانه آتشفشان دماوند است،

  • وزارت راه اعلام کرد، تماس با پیش شماره‌های ۹۰۹ برای مشاوره در خصوص ثبت نام در سامانه ملی املاک مستلزم پرداخت هزینه‌های قابل توجه از طریق قبض تلفن خواهد بود

  • پروانه‌ها با پای خود مزه را احساس می‌کنند . شتر در هنگام تشنگی می تواند 95 لیتر آب را در کمتر از 3 دقیقه بنوشد .

  • پروانه‌ها با پای خود مزه را احساس می‌کنند . شتر در هنگام تشنگی می تواند 95 لیتر آب را در کمتر از 3 دقیقه بنوشد .

  • بانک مرکزی به منظور اطلاع و آشنایی هرچه بیشتر هموطنان با روندهای مرتبط با قانون جدید چک، «کتابچه راهنمای صدور، دریافت و انتقال چک‌های جدید» را منتشر کرد.