شماره امروز: ۵۴۷

تحلیل

  • کتاب «تحلیل داده‌های اقتصادی» نوشته‌ «گری کوپ»، مهم‌ترین الگوهای اقتصادسنجی مدرن را بررسی می‌کند. این کتاب را نمی‌توان یک اثر آموزش اقتصادسنجی به شکل کلاسیک آن دانست. با مرور کتاب خواهید دید که روابط ریاضی استفاده شده در آن ناچیز است؛

  • کتاب «تحلیل تکنیکال بازار سرمایه» نوشته «جان مورفی» است. کتابی که اگر تمایل به خواندن آن دارید باید اول فرق بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را بدانید. اعتقاد نویسنده کتاب این است که درک روشن از تحلیل تکنیکال باید هم‌راستا با توانایی این روش باشد.