برچسب - فیزیک

فیزیک درسی است که هم میتواند شیرین و جذاب باشد و هم عذاب آور و یکی از راه‌های شیرین شدن یادگیری کمک گرفتن از معلم خصوصی و تدریس خصوصی فیزیک است.
کد خبر: ۳۱۲۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

نظریه جهان‌های فراوان که برخی از آن به جهان‌های موازی، بس‌گیتی یا چندجهانی یاد می‌کنند، شاید همه ویژگی‌های یک نظریه علمی معتبر را نداشته باشد، اما ویژگی‌ها و پیامدهای آن حتی توجه مردم عادی را جلب می‌کند.
کد خبر: ۳۱۰۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

کد خبر: ۱۸۳۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

کد خبر: ۱۸۲۱۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

کد خبر: ۱۷۹۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

کد خبر: ۱۷۶۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

کد خبر: ۱۷۵۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

کد خبر: ۱۷۲۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

کد خبر: ۱۷۰۵۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

کد خبر: ۱۶۹۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

کد خبر: ۱۶۸۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

کد خبر: ۱۶۷۹۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

کد خبر: ۱۶۶۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

کد خبر: ۱۶۲۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

کد خبر: ۱۵۵۰۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

کد خبر: ۱۵۴۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

کد خبر: ۱۵۴۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

کد خبر: ۱۴۹۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

کد خبر: ۱۴۹۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کد خبر: ۱۴۹۰۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

12>