برچسب - کودک و نوجوان

براساس گفته برخي كارشناسان، در جهت انجام برنامه‌ريزي براي كودكان و نوجوان در فضاي مجازي، در نخستين قدم بايد زمان‌هاي استفاده پايش شود، چرا كه آمارها نشان مي‌دهد،
کد خبر: ۳۰۶۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

کد خبر: ۱۹۲۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

کد خبر: ۱۹۱۹۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۳

کد خبر: ۱۹۰۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

کد خبر: ۱۹۰۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

کد خبر: ۱۸۹۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

کد خبر: ۱۸۶۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۱

کد خبر: ۱۸۳۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

کد خبر: ۱۸۲۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

کد خبر: ۱۸۲۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

کد خبر: ۱۸۱۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

کد خبر: ۱۸۰۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

کد خبر: ۱۸۰۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

کد خبر: ۱۷۸۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

کد خبر: ۱۷۸۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

کد خبر: ۱۷۶۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

کد خبر: ۱۷۳۶۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

کد خبر: ۱۷۳۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

کد خبر: ۱۷۱۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

کد خبر: ۱۷۱۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴