برچسب - قیمت طلای ۲۴ عیار

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز پنجشنبه ۹ فروردین به ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۴ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۹۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۹

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز جمعه ۱۸ اسفند به ۳ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۴ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۸۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۸

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز جمعه ۱۱ اسفند به ۲ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۹۰۲ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۱

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز یکشنبه به ۲ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۶

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز جمعه ۴ اسفند به ۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۷۸۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز جمعه ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۲

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ با کاهش اندک به ۲ میلیون و ۷۹۲ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۷۲۳ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در نیمه اول معاملات امروز جمعه ۱۳ بهمن به ۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۵۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۳

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در نیمه اول معاملات امروز جمعه ششم بهمن نسبت به دیروز افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۵۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۶

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز پنجشنبه ۵ بهمن به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۵۳۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۵

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز جمعه ۲۹ دی افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۴۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز جمعه ۲۲ دی افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۴۹۴ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۴۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در نیمه اول معاملات امروز جمعه پانزدهم دی به ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در بازار آزاد ۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
کد خبر: ۳۰۳۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۵

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز یکشنبه ۱۰ دی به ۲ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز ۳ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان خرید و فروش شد.
کد خبر: ۳۰۳۶۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز جمعه هشتم دی ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز ۳ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان خرید و فروش شد.
کد خبر: ۳۰۳۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز جمعه یکم دی ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز ۳ میلیون و ۲۹۷ هزار تومان اعلام شد.
کد خبر: ۳۰۳۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز جمعه ۲۴ آذر ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز ۳ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان اعلام شد.
کد خبر: ۳۰۲۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۴

​قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در نیمه اول معاملات امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. قیمت طلای ۲۴ عیار نیز به ازای هر گرم ۳ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان اعلام شد.
کد خبر: ۳۰۲۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

123>