برچسب - قیمت یورو

در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش به ۴۲ هزار و ۸۶۳ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۷۴۷ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران با کاهش نسبت به روز قبل به ۴۲ هزار و ۶۵۵ تومان و حواله دلار نیز به ۳۸ هزار و ۷۷۷ تومان رسید.
کد خبر: ۳۰۲۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش به ۴۲ هزار و ۷۰۷ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۵ هزار و ۸۹۶ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران قیمت هر دلار آمریکا با افزایش به ۴۲ هزار و ۶۱۵ تومان و حواله دلار نیز به ۳۸ هزار و ۷۴۱ تومان رسید. قیمت یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۵ هزار و ۸۸۵ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۱ هزار و ۷۱۴ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۶۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران با افزایش به ۴۲ هزار و ۵۱۳ تومان و حواله دلار به ۳۸ هزار و ۶۴۸ تومان رسید. قیمت یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۵ هزار و ۷۷۳ تومان و نرخ حواله یورو به ۴۱ هزار و ۶۱۱ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

قیمت دلار در معاملات روز پنجشنبه مرکز مبادله طلا و ارز ایران با افزایش نسبت به روز گذشته به ۴۲ هزار و ۳۴۹ تومان رسید. نرخ اسکناس یورو نیز افزایش یافته و به ۴۵ هزار و ۶۹۱ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران با کاهش به ۴۲ هزار و ۲۴۲ تومان و حواله دلار نیز به ۳۸ هزار و ۴۰۲ تومان رسید. قیمت یورو نیز با کاهش نسبت به دیروز به ۴۵ هزار و ۵۶۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۱ هزار و ۴۱۹ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران به ۴۲ هزار و ۲۵۷ تومان و حواله دلار نیز به ۳۸ هزار و ۴۱۶ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز به ۴۵ هزار و ۷۳۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۱ هزار و ۵۷۵ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران با افزایش نسبت به روز شنبه به ۴۲ هزار و ۷۸ تومان و حواله دلار نیز به ۳۸ هزار و ۲۵۲ تومان رسید.
کد خبر: ۳۰۲۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران با کاهش به ۴۱ هزار و ۹۸۲ تومان رسید. یورو نیز امروز کاهشی بود و ۴۵ هزار و ۶۷۶ تومان قیمت خورد.
کد خبر: ۳۰۲۱۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران باز هم افزایش یافت و به ۴۱ هزار و ۹۵۹ تومان رسید. قیمت یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۱۷۵ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۱۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

قیمت هر اسکناس دلار در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران با افزایش به ۴۱ هزار و ۸۷۶ تومان رسید. قیمت یورو هم با افزایش نسبت به روز کاری قبل ۴۵ هزار و ۸۰۱ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۳۰۱۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

قیمت هر اسکناس دلار در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران افزایش یافت و ۴۱ هزار و ۸۲۳ تومان شد. قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۵ هزار و ۷۷۷ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۱۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

قیمت دلار در معاملات امروز شنبه ۴ آذرماه در مرکز مبادله طلا و ارز ایران با افزایش به ۴۱ هزار و ۷۷۷ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۵ هزار و ۶۷۵ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۱۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران به ۴۱ هزار و ۷۳۳ تومان و حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۹۳۹ تومان رسید.
کد خبر: ۳۰۱۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز افزایش یافت و به ۴۱ هزار و ۶۷۸ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۵ هزار و ۶۱۲ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۱۵۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران با کاهش به ۴۱ هزار و ۶۰۲ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل ۴۵ هزار و ۳۰۹ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۳۰۱۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

قیمت هر دلار آمریکا در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا افزایش یافت و به ۴۱ هزار و ۶۱۳ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش ۴۵ هزار و ۴۰۴ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۳۰۱۳۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

پوند و یورو بیش از ۱.۶ درصد در برابر دلار افزایش یافتند.
کد خبر: ۳۰۱۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

قیمت هر دلار آمریکا در مبادلات امروز مرکز مبادله با افزایش به ۴۱ هزار و ۴۴۴ تومان و حواله دلار نیز به ۳۷ هزار و ۶۵۸ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز با کاهش به ۴۴ هزار و ۲۸۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۰ هزار و ۳۱۰ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۱۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲