برچسب - صادرات غیرنفتی

آمارها نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال جاری سهم بخش پتروشیمی، معدن، صنعت و کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی به ترتیب حدود ۴۹، ۲۷، ۱۵ و ۸ درصد بوده است.
کد خبر: ۳۰۶۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۲

کد خبر: ۲۰۱۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

کد خبر: ۱۹۹۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

کد خبر: ۱۹۵۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

کد خبر: ۱۹۴۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

کد خبر: ۱۹۴۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

کد خبر: ۱۹۴۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

کد خبر: ۱۹۳۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

کد خبر: ۱۹۰۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

کد خبر: ۱۸۹۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

کد خبر: ۱۸۹۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

کد خبر: ۱۸۸۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

کد خبر: ۱۸۸۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

کد خبر: ۱۸۷۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

کد خبر: ۱۸۷۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

کد خبر: ۱۸۶۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

کد خبر: ۱۸۶۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

کد خبر: ۱۸۵۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

کد خبر: ۱۸۴۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸