برچسب - مدیریت

گاهی اوقات گوش‌دادن دقیق در محل کار دشوار است، به‌ویژه زمانی که توازن قدرت وجود ندارد.
کد خبر: ۳۱۳۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

کد خبر: ۱۷۰۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد خبر: ۱۷۰۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

کد خبر: ۱۷۰۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

کد خبر: ۱۶۹۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

کد خبر: ۱۶۹۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

کد خبر: ۱۶۹۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

کد خبر: ۱۶۹۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

کد خبر: ۱۶۷۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

کد خبر: ۱۳۱۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

کد خبر: ۱۲۹۳۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

کد خبر: ۱۲۲۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰