برچسب - آموزش و پرورش

تنها ۱۰ روز به پایان اولین ماه سال تحصیلی باقی مانده است و این در حالی است که هنوز بیش از ۳ هزار مدرسه بدون آموزگار در کشور وجود دارد. نبود آموزگار آن هم در مقطع ابتدایی و سرگردانی دانش آموزان و اولیای آنها نه تنهامی‌تواند به روند آموزشی دانش آموزان ضربه بزند که باعث می‌شود تا شور و اشتیاق بچه‌ها برای درس و تحصیل با وجود چنین کمبودهایی از بین برود.
کد خبر: ۲۱۷۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره سهم سوابق تحصیلی، اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ سهم سوابق تحصیلی ۴۰ درصد در پایه دوازدهم، سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد از پایه دوازدهم و در سال ۱۴۰۴، ۶۰ درصد پایه‌های یازدهم و دوازدهم خواهد بود. در کنکور ۱۴۰۳ سهم سوابق تحصیلی دروس عمومی ۲۸ درصد است.
کد خبر: ۲۱۷۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

کد خبر: ۲۱۵۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

کد خبر: ۲۱۵۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

کد خبر: ۲۱۴۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

کد خبر: ۲۱۳۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸

کد خبر: ۲۱۳۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

کد خبر: ۲۱۲۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

کد خبر: ۲۱۲۱۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

کد خبر: ۲۱۲۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

کد خبر: ۲۱۲۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲

کد خبر: ۲۱۱۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۵

کد خبر: ۲۱۱۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

کد خبر: ۲۱۰۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

کد خبر: ۲۱۰۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲