برچسب - اتاق

این روزها وضعیت بازار اجاره خانه به حدی وخیم شده که شاهد اجاره اتاق ‌های زیر ۱۰ متر هستیم.
کد خبر: ۳۱۱۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

کد خبر: ۱۸۶۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

کد خبر: ۱۸۲۳۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

کد خبر: ۱۷۴۳۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

کد خبر: ۱۷۱۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

کد خبر: ۱۷۱۵۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

کد خبر: ۱۷۱۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

کد خبر: ۱۷۱۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

کد خبر: ۱۷۱۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

کد خبر: ۱۷۱۳۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

کد خبر: ۱۵۷۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

کد خبر: ۱۴۱۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

کد خبر: ۱۳۵۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

کد خبر: ۱۳۵۵۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

کد خبر: ۱۲۴۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

کد خبر: ۱۲۳۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

کد خبر: ۱۱۸۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

کد خبر: ۱۱۰۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶