برچسب - دانشجو

معاون آموزشی وزیر بهداشت در ارتباط با میزان وثیقه دانشجو یان برای خروج از کشور، خرید تعهدات خدمت، انصراف و اخراج دانشجو یان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی بر مبنای میزان سرانه سالانه تربیت هر دانشجو پیشنهاداتی ارائه داد.
کد خبر: ۲۱۷۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۷

کد خبر: ۲۱۱۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

کد خبر: ۲۱۰۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲

کد خبر: ۲۰۵۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

کد خبر: ۲۰۰۰۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۱

کد خبر: ۱۹۹۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

کد خبر: ۱۹۶۱۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

کد خبر: ۱۹۵۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

کد خبر: ۱۹۵۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

کد خبر: ۱۹۴۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

کد خبر: ۱۹۴۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

کد خبر: ۱۹۴۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

کد خبر: ۱۹۳۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

کد خبر: ۱۹۳۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

کد خبر: ۱۹۳۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

کد خبر: ۱۹۳۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

کد خبر: ۱۹۱۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۳

کد خبر: ۱۹۱۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

کد خبر: ۱۹۱۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵