برچسب - رایانه

تصميم مايكروسافت براي پايان پشتيباني از سيستم عامل ويندوز ۱۰ ممكن است باعث شود حدود ۲۴۰ ميليون رايانه شخصي دور ريخته شوند و به انبوه زباله‌هاي الكترونيكي اضافه مي‌كند. به گزارش ايسنا، برآورد مي‌شود وزن زباله‌هاي الكترونيكي مربوط به اين رايانه‌ها، به ۴۸۰ ميليون كيلوگرم برسد كه معادل ۳۲۰ هزار دستگاه خودرو است.
کد خبر: ۳۰۳۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

کد خبر: ۲۰۰۹۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

کد خبر: ۲۰۰۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

کد خبر: ۲۰۰۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

کد خبر: ۱۹۵۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

کد خبر: ۱۹۵۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

کد خبر: ۱۹۵۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

کد خبر: ۱۹۵۲۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۰

کد خبر: ۱۹۵۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

کد خبر: ۱۹۴۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

کد خبر: ۱۹۴۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

کد خبر: ۱۹۴۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

کد خبر: ۱۹۴۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

کد خبر: ۱۹۴۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

کد خبر: ۱۹۳۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

کد خبر: ۱۹۳۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

کد خبر: ۱۹۳۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

کد خبر: ۱۹۳۴۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵