برچسب - جراحی

رواج تب زیبایی در دو دهه اخیر پیامدهای اجتماعی فراوانی هم به دنبال داشته از پرونده‌های قطور قصور پزشکی در پزشکی قانونی گرفته تا عمل‌های زیبایی که توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود و حتی گاهی به قیمت از دست رفتن جان تمام می‌شود.
کد خبر: ۳۱۲۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

کد خبر: ۲۱۵۵۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

کد خبر: ۱۹۹۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

کد خبر: ۱۹۵۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

کد خبر: ۱۹۴۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

کد خبر: ۱۹۴۷۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

کد خبر: ۱۹۴۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

کد خبر: ۱۹۳۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

کد خبر: ۱۹۳۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

کد خبر: ۱۹۳۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

کد خبر: ۱۹۲۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

کد خبر: ۱۹۰۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

کد خبر: ۱۹۰۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

کد خبر: ۱۹۰۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹

کد خبر: ۱۹۰۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

کد خبر: ۱۹۰۱۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲

کد خبر: ۱۹۰۰۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

کد خبر: ۱۸۹۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

کد خبر: ۱۸۹۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

کد خبر: ۱۸۹۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱