ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور به عزل و نصب های اخیر

۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۱۲:۱۰:۰۱
کد خبر: ۳۱۶۴۰۷
ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور به عزل و نصب های اخیر

سازمان بازرسی کل کشور بطور جدی به عزل و نصب هایی که از تاریخ ۱۲ خرداد به بعد اتفاق افتاده است، ورود کرده است.

 پس از بی‌توجهی مدیران دولتی در عزل و نصب ها و عدم تمکین به نامه مخبر و هشدار پزشکیان، اکنون سازمان بازرسی کل کشور بطور جدی به عزل و نصب هایی که از تاریخ ۱۲ خرداد به بعد اتفاق افتاده است، ورود کرده است.

به گزارش خبرفوری، طبق اسناد منتشر شده و فضای خبری کشور، در طول ایام انتخابات و خصوصا بعد از پیروزی پزشکیان، این عزل و نصب های دقیقه نودی بشدت افزایش یافته، بطوری که به یکی از مباحث مهم  و چالش جدی دولت جدید پزشکیان تبدیل شده است.

ارسال نظر