بررسي ادعاي طيب‌نيا درباره رونق بازار ثانويه در بورس

۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۰۰:۳۴:۳۶
کد خبر: ۳۱۶۳۶۷

ايسنا| علي طيب‌ نيا مشاور اقتصادي پزشكيان رييس‌جمهور منتخب در جديدترين اظهارنظر درباره بازار سرمايه گفته است: رونق بازار اوليه و افزايش سهم آن در تامين مالي كشور مشروط به اين است كه بازار ثانويه رونق داشته باشد.  

ايسنا| علي طيب‌ نيا مشاور اقتصادي پزشكيان رييس‌جمهور منتخب در جديدترين اظهارنظر درباره بازار سرمايه گفته است: رونق بازار اوليه و افزايش سهم آن در تامين مالي كشور مشروط به اين است كه بازار ثانويه رونق داشته باشد.  به گفته او، برنامه دولت چهاردهم اين است كه تمام موانع رونق بازار ثانويه و بازار اوليه را مرتفع كند. طيب نيا ادامه داده است: بازار سرمايه يعني بازار آزاد، يعني بازاري كه اجازه بدهيم عرضه و تقاضا بدون مداخله مستقيم دولت، قيمت انواع دارايي‌ها را مشخص كند. در اين خصوص حميد ميرمعيني با اشاره به اينكه بازار اوليه در تمام كشورهاي توسعه يافته است، اظهار كرد: از تئوري تا عمل خيلي فاصله وجود دارد، اجرايي كردن تئوري‌هايي كه در كشورهاي ديگر وجود دارد به خاطر مشكلات تحريمي، سياسي و از طرفي وجود مشكلات ساختاري پيچيده اقتصادي در كشورمان، بسيار سخت است. وي با بيان اينكه در كشورهاي ديگر با يك نظام منسجم اين تئوري‌ها را اجرا كرده‌اند و به توسعه يافتگي رسيدند، افزود: تمام اجزاي اقتصاد كشورهاي توسعه يافته پيشرفت كرده، از فناوري و نيروي انساني بگيريد تا تعرفه‌ها و ...، و در نهايت به شاخص توسعه يافتگي رسيدند.  اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: در روند اجراي عمليات اصلاحات اقتصادي نياز به تجربيات موفق كشورهاي پيشرفته داريم، اگر بخواهيم از تئوري‌هاي جديد استفاده كنيم، زمان را از دست مي‌دهيم.  ميرمعيني با اشاره به اينكه رونق بازار ثانويه در بورس در تمام كشورهاي پيشرفته مورد توجه است، گفت: اين موضوع از اصول فعاليت بازار سرمايه است.  به گفته وي، سيستم بورس نماد و عصاره بازار آزاد است، اگر بورس درست كار كند و جذب سرمايه‌گذاري درست و شفافي ميان بدنه فعالين اقتصادي ايجاد كند، مسير را درست پيش رفته است. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه بورس ما خوب كار نمي‌كند، تصريح كرد: در اصل دولت‌ها در تاثير مقررات و نظارت‌ها بايد فعاليت كنند نه اينكه بي‌برنامگي و كسري بودجه داشته باشند و بخواهند در همه امور مداخله كنند.

ارسال نظر