بهبود برق آبي جهاني به ضرر سوخت فسيلي مي‌شود

۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۰۰:۱۷:۳۹
کد خبر: ۳۱۶۳۵۴

توليد برق آبي جهاني كه در سال ميلادي گذشته، در نتيجه بارندگي كمتر از حد متوسط ‌در سراسر چين، امريكاي شمالي و هند، به پايين‌ترين حد خود در پنج سال اخير سقوط كرد و به رشد مصرف سوخت‌هاي فسيلي و انتشار گازهاي گلخانه‌اي منتهي شد، امسال بهبود خواهد يافت.

توليد برق آبي جهاني كه در سال ميلادي گذشته، در نتيجه بارندگي كمتر از حد متوسط ‌در سراسر چين، امريكاي شمالي و هند، به پايين‌ترين حد خود در پنج سال اخير سقوط كرد و به رشد مصرف سوخت‌هاي فسيلي و انتشار گازهاي گلخانه‌اي منتهي شد، امسال بهبود خواهد يافت. به گزارش ايسنا، گزارش «بررسي آماري انرژي جهاني كه توسط موسسه انرژي بريتانيا» منتشر شده است، نشان مي‌دهد توليد برق جهاني در سال ۲۰۲۳، به ۴۲۴۰ ميليارد كيلووات ساعت رسيد كه در مقايسه با ركورد ۴۳۵۹ ميليارد كيلووات ساعت در سال ۲۰۲۰، كاهش داشت. افت توليد برق آبي ركود طي سه سال گذشته، بزرگ‌ترين كاهش در تاريخ بوده و بزرگ‌ترين توليدكنندگان جهان را وادار كرده است به نيروگاه‌هاي زغال سوز و گازسوز روي بياورند تا توليد از دست رفته را جبران كنند و اين اقدام، مصرف سوخت‌هاي فسيلي را افزايش داد. اما بارندگي بيشتر و ذوب برف در مناطق كليدي كه با به‌كارگيري سريع نيروي بادي و خورشيدي همراه شده است، رشد استفاده از سوخت فسيلي را در سال ۲۰۲۴ محدود خواهد كرد. توليد برق جهاني بسيار متمركز است و دو سوم آن تنها در هفت كشور شامل چين (۳۰ درصد)، برزيل (۹ درصد)، كانادا (۹ درصد)، امريكا (۶ درصد)، روسيه (۵ درصد)، هند (۴ درصد) و نروژ (۳ درصد) صورت مي‌گيرد. بنا بر اين بررسي، توليد چين در سال ۲۰۲۳ در مقايسه با سه سال قبل، ۹۶ ميليارد كيلووات ساعت كاهش يافت كه معادل ۸۰ درصد از كل كاهش توليد برق آبي در سراسر جهان بود. خشكسالي طولاني‌مدت در جنوب و مركز چين، باعث كاهش حجم آب در يانگ‌تسه و ساير سيستم‌هاي رودخانه‌اي شد و توليد برق را با وجود اينكه اين كشور سدها و توربين‌هاي آبي جديدي را راه‌اندازي كرد، كاهش داد. اما همچنين در مقايسه با سه سال قبل، توليد در امريكا (منفي ۴۶ ميليارد كيلووات ساعت)، كانادا (منفي ۲۲ ميليارد كيلووات ساعت)، هند (منفي ۱۵ ميليارد كيلووات ساعت) و روسيه (منفي ۱۵ ميليارد كيلووات ساعت) افت شديدي داشت. بر اساس داده‌هاي اداره اطلاعات انرژي امريكا، توليد برق آبي در امريكا، به كمترين ميزان در ۲۲ سال گذشته رسيد، كه عمدتا در نتيجه خشكسالي طولاني در سراسر كرانه غربي اين كشور بود. با بارش باران و برف شديدتر در اكثر مناطق توليد كننده اصلي كه احتمالا باعث افزايش بي‌سابقه توليد سالانه خواهد شد، چشم‌انداز توليدكنندگان برق‌آبي در سال جاري، اميدواركننده‌تر به نظر مي‌رسد. بر اساس داده‌هاي اداره ملي آمار، توليد چين در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۴ در مقايسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۳، ۵۷ ميليارد كيلووات ساعت (۱۶ درصد) افزايش يافته است. از آن زمان، مناطق جنوبي و مركزي با باران‌هاي موسمي شديدتر از معمولي سيراب شده‌اند كه هشدارهاي متعددي را نسبت به وقوع سيل در يانگ تسه و ديگر سيستم‌هاي رودخانه‌اي به دنبال داشته است. با توجه به اينكه فصل اصلي سيل، بيشتر در ماه‌هاي ژوئيه و اوت است، توليد چين در مسير ثبت ركوردهاي جديد است زيرا جريان‌هاي شديد آب رودخانه‌ها، اين كشور را قادر مي‌سازد تا از توربين‌هاي تازه نصب شده، استفاده كامل كند. چين تا ماه مه سال ميلادي جاري، ۴۲۳ ميليون كيلووات ظرفيت توليد نصب شده، داشت كه در مقايسه با ۳۷۰ ميليون كيلووات در زمان اوج توليد در سال ۲۰۲۰، افزايش داشت. بنابراين، اگر حجم رودخانه به اندازه كافي بالا باشد، پتانسيل افزايش قابل توجهي وجود دارد. در برزيل، برق آبي در حال حاضر، ركورد جديد ۲۰۶ ميليارد كيلووات ساعت را در پنج ماه نخست سال به ثبت رسانده است كه از ركورد قبلي ۱۹۹ ميليارد كيلووات ساعت، فراتر رفته است. مخازن متصل به سيستم اصلي انتقال برق جنوب شرق و ميدوِست كه بيشترين پتانسيل آبي كشور را تشكيل مي‌دهند، آب كافي براي توليد ۱۰۱ ميليارد كيلووات ساعت در پايان ژوئن ذخيره ‌كردند. طبق داده‌هاي اپراتور انتقال كشور، ذخيره‌سازي از ۱۲۹ ميليارد كيلووات ساعت در مدت مشابه در سال گذشته، كاهش يافته، اما بدون در نظر گرفتن سال گذشته، بالاترين ميزان از سال ۲۰۱۲ بوده است. توليد برق امريكا هم در مقايسه با پايين‌ترين سطح سال گذشته، رو به بهبود گذاشته است و دولت پيش بيني مي‌كند در سال ميلادي جاري، ۶ درصد بالاتر خواهد بود. در چين كه زغال‌سنگ، جايگزين اصلي آب است اما در برزيل و امريكا، گزينه جايگزين، گاز است، بنابراين، بهبود توليد برق آبي، احتمالا مصرف سوخت فسيلي و انتشار گازهاي گلخانه‌اي را محدود مي‌كند.
بر اساس گزارش رويترز، اگر بهبود برق آبي به ميزان قابل ملاحظه باشد و با استفاده از مزارع بادي و خورشيدي همراه باشد مي‌تواند براي ايجاد اوج در سوزاندن زغال سنگ و انتشار سوخت‌هاي فسيلي، حداقل به‌طور موقت كافي باشد.

ارسال نظر