نرخ بيكاري فصل بهار اعلام شد

۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۰۰:۱۱:۲۲
کد خبر: ۳۱۶۳۵۱

نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار بهار ۱۴۰۳ منتشر شد. بررسي نرخ بيكاري افراد ۱۵ ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه ۷.۷ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲)، ۰.۵ درصد كاهش يافته است.

نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار بهار ۱۴۰۳ منتشر شد. بررسي نرخ بيكاري افراد ۱۵ ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه ۷.۷ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲)، ۰.۵ درصد كاهش يافته است. در بهار ۱۴۰۳، به ميزان ۴۱.۲ درصد جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲) تغيير نيافته است.

جمعيت شاغلين ۱۵ ساله و بيشتر در اين فصل ۲۴ ميليون و ۷۴۶ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴۰ هزار نفر افزايش داشته است. همچنين جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، داراي درآمد بدون كار مانند بازنشستگان و ...) ۳۸ ميليون و ۲۲۸ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳۱ هزار نفر افزايش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در بهار ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۲.۴ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ۳۳.۰ درصد و كشاورزي با ۱۴.۵ درصد قرار دارند. نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاكي از آن است كه ۲۰.۰ درصد از فعالان اين گروه سني در بهار ۱۴۰۳ بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲) ۱.۶ درصد كاهش يافته است. بررسي نرخ بيكاري گروه سني ۱۸ تا ۳۵ ساله نيز نشان مي‌دهد كه در بهار ۱۴۰۳، ۱۵.۰ درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. اين در حالي است كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۲، به ميزان ۰.۵ درصد كاهش يافته است. بررسي سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه در بهار ۱۴۰۳، ۷.۹ درصد جمعيت شاغل، به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر و…) كم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه ۳۸.۵ درصد از شاغلين ۱۵ ساله و بيشتر، بيش از ۴۹ ساعت در هفته كار كرده‌اند.

ارسال نظر