ارزش بازار سبدگردان‌ها به ۴۱۰ همت رسيد

۱۴۰۳/۰۴/۱۹ - ۰۱:۰۶:۲۳
کد خبر: ۳۱۶۱۹۱

صنعت سبدگرداني پس از گذشت ۱۳ سال از تاسيس اولين سبدگردان تاكنون، توانسته بيش از ۴۱۰ هزار ميليارد تومان دارايي را تحت مديريت خود كند.

صداي بورس| صنعت سبدگرداني پس از گذشت ۱۳ سال از تاسيس اولين سبدگردان تاكنون، توانسته بيش از ۴۱۰ هزار ميليارد تومان دارايي را تحت مديريت خود كند. از اين مقدار حدود ۱۰۸ هزار ميليارد تومان به دارايي تحت مديريت سبدهاي آنها تعلق دارد. در حالي كه ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري موجود در بازار بيش از ۵۷۵ هزار ميليارد تومان در زمان نگارش گزارش است و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تحت مديريت سبدگردان‌ها سهمي حدود ۳۰۲ هزار ميليارد تومان از آن را تشكيل مي‌دهند. درواقع مفهوم سبدگرداني به معناي چيدمان صحيح دارايي‌ها در قالب يك سبد مشخص است كه به آن مديريت پرتفوي هم گفته مي‌شود. مالكيت اين سبد متعلق به سرمايه‌گذار بوده و سبدگردان وظيفه خريد و فروش و مديريت آن را بر عهده دارد. همچنين منظور از سبد اختصاصي يا مشخص، مجموع دارايي‌هاي موضوع سبدگرداني مانند وجه نقد، سهام، اوراق خزانه، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، اوراق سكه بهار آزادي و... است كه به مشتري معيني تعلق دارد. بر اين اساس به بررسي عملكرد سبدگردان‌ها تا ۲۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ پرداختيم. بر اساس اين گزارش؛ دارايي تحت مديريت مجموع ۷۰ شركت سبدگرداني كه عملكرد آنها تا تاريخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ مورد بررسي قرار گرفت، معادل با ۴۱۰ هزار و ۶۵۰ ميليارد تومان است كه سبدگردان مفيد با دارايي تحت مديريت بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد توماني، ۲۴ درصد سهم از بازار سبدگردان‌ها را به خود اختصاص داده است. البته دارايي تحت مديريت سبد اين سبدگردان حدود ۱۴ هزار و ۲۵۶ ميليارد تومان است كه نشان مي‌دهد، بيشتر دارايي‌هاي تحت مديريت سبدگردان مفيد در صندوق‌ها سرمايه‌گذاري شده است كه البته باز هم بيشترين ميزان دارايي تحت مديريت در سبدها را داراست. لازم به ذكر است كه سبدگردان مفيد در همه رتبه بندي‌ها، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. كاريزما با سهم از بازار ۱۲ درصدي، رتبه دوم از نظر كل دارايي تحت مديريت سبدگردان‌ها را دارد. اين سبدگردان با بيش از ۴۸ هزار ميليارد تومان دارايي تحت مديريت، ارزش سبد ۴ همتي را به خود اختصاص مي‌دهد. سبدگردان انديشه صبا رتبه سوم بيشترين دارايي تحت مديريت را با بيش از ۳۳ هزار ميليارد تومان داشته كه سهم ۸ درصدي از اين بازار دارد. سبدگردان انديشه صبا با داشتن بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان در AUM سبد خود، جزو ۵ سبدي است كه بيشترين ارزش سبد را داشته و سهم ۸ درصدي از اين بازار دارد. سبدگردان‌هاي آگاه و آسال به ترتيب با سهم ۶ و ۴ درصدي از بازار سبدگردان‌ها، ديگر سبدگردانان با بيشترين دارايي تحت مديريت هستند. البته سبدگردان آسال با دارايي تحت مديريت ۱۶ هزار و ۴۷۷ ميليارد تومان و AUM سبد ۱۳ همتي يكي از سبدگردان‌هايي است كه اكثر دارايي خود را سبدگرداني مي‌كند.

سبدگردان پيشرفت و توسعه صبا هم با تعهد به هدف اوليه و AUM كل ۱۲ هزار و ۴۸۵ ميليارد توماني، ۱۲ هزار و ۴۱۵ ميليارد تومان خود را سبدگرداني مي‌كند. تعداد سبدگردان‌هايي كه اكثر دارايي خود را سبدگرداني كنند نسبت به تعداد كل سبدگردانان كم است كه مي‌تواند نشانه‌اي از گذار سبدگرداني به سرمايه‌گذاري در صندوق باشد. با توجه به آمار به دست آمده؛ شركت‌هاي سبدگرداني كه با هدف گرفتن سبد و بر اساس ريسك‌پذيري افراد شكل گرفته بودند، مسير فعاليت خود را عوض و به سمت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري گذار كردند. به نحوي كه بررسي AUM، دارايي تحت مديريت و اندازه سبدهايي كه گرفتند نشان مي‌دهد عمدتا و صرفا روي سبدهاي بزرگ و احتمالا براي مشتريان خاص هستند و ساير مشتريان را به صندوق‌هاي خود سوق مي‌دهند. به نوعي كه بيش از ۳۰۲ هزار ميليارد تومان از كل دارايي تحت مديريت سبدگردانان در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري آنها سرمايه‌گذاري شده است. سبدگردان‌ مفيد به عنوان بزرگ‌ترين سبدگردان اين صنعت، ۸۶ هزار ميليارد تومان از دارايي ۱۰۰ همتي خود را در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تحت مالكيت دارد كه به نسبت دارايي ۱۴ هزار ميليارد توماني ارزش سبدهاي آن رقم قابل توجهي است. سبدگردان كاريزما هم در رتبه دوم بيشترين دارايي را در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دارد كه معادل با ۴۳ هزار و ۸۰۸ ميليارد تومان است. سبدگردان‌هاي انديشه صبا، آگاه و فارابي هم رتبه‌هاي بعدي هستند كه در جدول ميزان دقيق دارايي تحت مديريت صندوق‌هاي آنها را مشاهده مي‌كنيد كه هر كدام به ترتيب سهم از بازار ۸، ۶ و ۳ درصدي از بازار سبدگرداني را دارند. بنابراين مي‌توان گفت تجارت مديريت دارايي كاملا گذار كرده و از مشتري محوري به ايجاد يك پلتفرم سرمايه‌گذاري رسيده است؛ در مقابل آن هم صندوق‌ها متنوع‌تر شدند.

ارسال نظر