قدرداني از اداره امور اجرايي و برگزاري بدون حاشيه انتخابات

۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۰۰:۵۳:۵۰
کد خبر: ۳۱۶۱۰۲

سرپرست رياست‌جمهوري با حضور در دفتر مسعود پزشكيان با رييس‌جمهور منتخب ديدار و گزارشي از آخرين وضعيت مسائل اجرايي و امور جاري كشور به وي ارايه كرد. محمد مخبر صبح روز يكشنبه با حضور در دفتر رييس‌جمهور منتخب، ضمن ديدار با وي گزارشي از آخرين وضعيت مسائل اجرايي و امور جاري كشور به وي ارايه كرد.

سرپرست رياست‌جمهوري با حضور در دفتر مسعود پزشكيان با رييس‌جمهور منتخب ديدار و گزارشي از آخرين وضعيت مسائل اجرايي و امور جاري كشور به وي ارايه كرد. محمد مخبر صبح روز يكشنبه با حضور در دفتر رييس‌جمهور منتخب، ضمن ديدار با وي گزارشي از آخرين وضعيت مسائل اجرايي و امور جاري كشور به وي ارايه كرد.
مخبر در اين ديدار صميمي دكتر پزشكيان را در جريان آخرين وضعيت امور جاري كشور در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي قرار داد.
رييس‌جمهور منتخب نيز در اين ديدار با گراميداشت ياد شهيد دكتر رييسي، از زحمات و تلاش‌هاي اعضاي دولت در مدت سپري شده از شهادت رييس‌جمهور و به خصوص اقدامات سرپرست رياست‌جمهوري براي اداره امور و برگزاري بدون حاشيه انتخابات رياست‌جمهوري در مدتي كوتاه قدرداني كرد.

ارسال نظر