استفاده دانش‌آموزان از مصوبه «تك ماده» براي ۴ درس «نهايي»

۱۴۰۳/۰۴/۱۶ - ۰۳:۱۰:۴۷
کد خبر: ۳۱۵۹۴۹
استفاده دانش‌آموزان از مصوبه «تك ماده» براي ۴ درس «نهايي»

طبق مصوبه جديد شوراي عالي آموزش و پرورش، چنانچه آخرين نمره دانش‌آموزي در ۴ عنوان درس «نهايي» از مجموع دروس پايه‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم، حداقل ۷ و معدل كل آن نيز بيش از ۱۰ باشد (حدنصاب قبولي را در ۴ عنوان درسي نهايي كسب نكرده باشد) مي‌تواند با استفاده از «تبصره» و يا همان «تك ماده»، قبول و فارغ‌التحصيل شود.

طبق مصوبه جديد شوراي عالي آموزش و پرورش، چنانچه آخرين نمره دانش‌آموزي در ۴ عنوان درس «نهايي» از مجموع دروس پايه‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم، حداقل ۷ و معدل كل آن نيز بيش از ۱۰ باشد (حدنصاب قبولي را در ۴ عنوان درسي نهايي كسب نكرده باشد) مي‌تواند با استفاده از «تبصره» و يا همان «تك ماده»، قبول و فارغ‌التحصيل شود. با توجه به اينكه عمده دروس پايه‌هاي دهم و يازدهم نهايي شده، معاونت آموزش متوسطه پيشنهاد داد تا ۲ عنوان دروس «غيرنهايي» هم «نهايي» منظور شود؛ بدين ترتيب با موافقت كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش، مقرر شد دانش‌آموزان بتوانند جهت فارغ‌التحصيلي، براي ۴ عنوان درس نهايي از اين تبصره استفاده كنند؛ بدين ترتيب اين امكان فراهم شده تا اگر دانش‌آموز مقطع متوسطه دوم در امتحانات نهايي و پايان ترم نمره قبولي نتوانست كسب كند و به اصطلاح «تجديد» آورد، بتواند از تك ماده يا تبصره استفاده كرده و قبول شود.

طبق اين مصوبه جديد كه از سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۲ قابليت اجرا يافته، دانش‌آموزان از اين پس از مزاياي اين مصوبه بهره‌مند مي‌شوند. اين در حالي است كه بر اساس آيين نامه آموزشي قبلي، در صورتي كه دانش‌آموزي دو عنوان درس «نهايي» و دو درس «غيرنهايي» را نمره زير ۱۰ و بالاي ۷ (بين ۷ تا ۱۰) كسب مي‌كرد، با شرط داشتن معدل بالاي ۱۰ مي‌توانست با استفاده از تبصره، فارغ‌التحصيل شود. البته بهره‌مندي از تك‌ماه يا تبصره مستلزم داشتن «شرايطي» است؛ از جمله اينكه دانش‌آموزان در سرجمع و مجموع سه سال مقطع متوسطه مي‌توانند از ۴ تك ماده (استفاده از تك ماده براي ۴ عنوان درس نهايي) استفاده كنند؛ به عبارت ديگر براي استفاده از تك ماده، چه دانش‌آموز مدرسه روزانه يا بزرگسالان يا از راه دور باشد، اگر نمره سالانه‌اش بالاي ۷ (بين ۷ تا ۱۰) و معدل كل وي نيز حداقل ۱۰ باشد، مي‌تواند از تك ماده (تبصره) براي 4 درس استفاده كند، حال چه در پايه دهم يا يازدهم يا دوازدهم باشد. ذكر اين نكته هم ضروري است كه اين بند صرفا براي «فارغ‌التحصيلي» دانش‌آموزان است بنابراين پايه دوازدهمي‌ها و دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه اعم بزرگسالان، از راه دور و داوطلب آزاد، مي‌توانند از سال تحصيلي فعلي از اين تبصره استفاده كنند.

ارسال نظر