برق مصرفي كشاورزان رايگان مي‌شود

۱۴۰۳/۰۴/۱۶ - ۰۲:۳۴:۲۱
کد خبر: ۳۱۵۹۲۸

يك مقام مسوول گفت: امسال اولويت برنامه‌هاي مديريت مصرف در بخش كشاورزي با مديريت منابع آب است، كه هر يك از چاه‌هاي كشاورزي داراي پروانه بهره‌برداري هستند مدت زمان استفاده از آن درج شده است.

يك مقام مسوول گفت: امسال اولويت برنامه‌هاي مديريت مصرف در بخش كشاورزي با مديريت منابع آب است، كه هر يك از چاه‌هاي كشاورزي داراي پروانه بهره‌برداري هستند مدت زمان استفاده از آن درج شده است.

حامد احمدي مديركل هوشمندسازي و فناوري‌هاي نوين توانير اظهار كرد: بر اساس پروانه بهره‌برداري؛ ٩٢ درصد از چاه‌هاي كشاورزي مجوز استفاده كمتر از ١٩ ساعت در روز دارند و براي حفظ منابع آب ضروري است كه مدت زمان در نظر گرفته در پروانه بهره‌برداري را رعايت كنند.

وي ادامه داد: وزارت نيرو امسال به منظور ايجاد برنامه‌اي مدون براي مديريت منابع آب، ساعاتي كه بايد كشاورزان بر اساس پروانه بهره‌برداري موتورهاي استحصال آب را خاموش كنند، با ساعات اوج مصرف روزانه منطبق كرده است.

احمدي با اشاره به طرح تشويقي وزارت نيرو براي كشاورزان خاطرنشان كرد: در كنار همه الزامات قانوني، وزارت نيرو با راه‌اندازي طرحي تشويقي، هزينه برق كشاورزاني را كه با صنعت برق در طول ٥ ساعت اوج مصرف روز همكاري كنند، رايگان كرده است.

مديركل هوشمندسازي و فناوري‌هاي نوين توانير همچنين خاطرنشان كرد: علاوه بر اين، كشاورزاني كه از ساعت ١٠ صبح تا ١٠ شب ٤ ماه گرم سال نسبت به سال گذشته كاهش مصرف داشته باشند، ماهانه تا ١٠ تا ١٢ ميليون پاداش دريافت خواهند كرد.
احمدي همچنين در خصوص كشاورزاني كه داراي پروانه بهره‌برداري بيش از ١٩ ساعت در روز هستند، گفت: اگر اين كشاورزان در ٥ ساعت گرم بعد از ظهر با صنعت برق همكاري كرده و مصرف برق خود را كاهش دهند، به ازاي هر كيلووات ساعت 
صرفه‌ جويي مشمول پاداش خواهند شد.

ارسال نظر