رزرو محل پارك خودرو از طريق موبايل

۱۴۰۳/۰۴/۱۴ - ۰۰:۴۵:۰۱
کد خبر: ۳۱۵۸۵۱

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران توضيحاتي پيرامون موضوع طراحي جاي پارك جديد و اپليكيشن موبايلي براي شناسايي محل‌هاي پارك خودرو ارايه كرد. به گزارش تسنيم، شهريار افندي‌زاده، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران درباره موضوع طراحي جاي پارك جديد و اپليكيشن موبايلي براي شناسايي محل‌هاي پارك خودرو اظهار كرد: مطالعات جامع پاركينگ شهر تهران از مدت‌ها قبل شروع شده بود كه به اتمام رسيده و هرساله بروزرساني انجام مي‌شود.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران توضيحاتي پيرامون موضوع طراحي جاي پارك جديد و اپليكيشن موبايلي براي شناسايي محل‌هاي پارك خودرو ارايه كرد. به گزارش تسنيم، شهريار افندي‌زاده، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران درباره موضوع طراحي جاي پارك جديد و اپليكيشن موبايلي براي شناسايي محل‌هاي پارك خودرو اظهار كرد: مطالعات جامع پاركينگ شهر تهران از مدت‌ها قبل شروع شده بود كه به اتمام رسيده و هرساله بروزرساني انجام مي‌شود.

وي با بيان اينكه برنامه‌ريزي ويژه شهر تهران متناسب با ساير طرح‌هاي توسعه حمل و نقل همگاني پايتخت است كه معمولاً در طرح‌هاي جامع همه اينها باهم ديده مي‌شود، افزود: حدود 98 هزار فضاي پارك در پنج سال آينده با توجه به توسعه حمل و نقل همگاني براي تهران نياز است كه اين فضا خارج از فضاي مربوط به پارك‌هاي حاشيه‌اي است. وي با تاكيد بر اينكه آن 98 هزار پاركينگ در كنار اين 120 هزار فضاي پارك حاشيه‌اي مي‌تواند ساماندهي مناسبي براي مردم ايجاد مي‌كند، بيان كرد: سعي شده تا از طريق سيستم‌هاي هوشمند مديريت پاركينگ‌ها انجام بگيرد. در دنيا فضاهايي كه در شبكه معابر وجود دارد قابل مديريت است. افندي‌زاده تصريح كرد: از طريق اپليكيشن، زمان ويژه پارك خودرو براي شهروندان مشخص مي‌شود. البته تعرفه‌هايي كه ويژه پارك درنظر گرفته شده بسيار كم است و حتي اگر پولي هم در اين رابطه پرداخت بشود در جهت توسعه حمل و نقل همگاني است، چراكه با دوبل پارك كردن به نوعي ظرفيت شبكه معابر براي تردد را كاهش مي‌دهيم. اين طرح در دنيا از جمله طرح‌هاي مهم ساماندهي تردد خودروهاست. 

ارسال نظر