عضو اتاق بازرگاني:

دخالت دولت در اقتصاد از ۹۰ درصد هم فراتر است

۱۴۰۳/۰۴/۱۳ - ۰۰:۰۰:۲۶
کد خبر: ۳۱۵۷۶۵

«دخالت دولت‌ها در اقتصاد بيش از حد زياد شده و از ۹۰ درصد هم فراتر است و امروز دولتي‌ها و خصولتي‌ها رقيب بخش خصوصي شده‌اند.»

«دخالت دولت‌ها در اقتصاد بيش از حد زياد شده و از ۹۰ درصد هم فراتر است و امروز دولتي‌ها و خصولتي‌ها رقيب بخش خصوصي شده‌اند.»
مهراد عباد، اظهار داشت:آقای پزشكيان تيمي از افراد متخصص در حوزه اقتصاد را در كنار خود دارند؛ اقتصاد ايران نياز به انديشه‌هاي روز دنيا دارد در حالي كه هنوز انديشه‌هاي چپ قديمي است كه در اقتصاد ما به كار گرفته مي‌شود تا دخالت دولت در اقتصاد بيشتر باشد.

به گزارش ايلنا، وي رويكرد خود را نسبت به جريان‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري پيش رو تشريح كرد و گفت: در ۲۰ سال اخير با تشديد تحريم‌ها و چندنرخي كردن ارز شرايط براي كسب و كار‌هاي داخلي سخت شده است و اصلي‌ترين منتقدان اين شرايط را اعضاي هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني كشور تشكيل مي‌دهند و خواسته اصلي آنها در اين شرايط به‌طور خلاصه برخورداري از بازاري آزادتر است، زيرا دخالت دولت‌ها در اقتصاد بيش از حد زياد شده و از ۹۰ درصد هم فراتر است و امروز دولتي‌ها و خصولتي‌ها رقيب بخش خصوصي شده‌اند. وي افزود: بخش خصوصي اكنون علاوه بر تحريم‌هاي خارجي با تحريم‌هاي داخلي هم روبه‌روست، البته به يقين هيچ كس تحريم داخلي را به‌طور مستقيم و به ضرر مردم تدوين و اجرا نكرده، اما مشكل اينجاست كه در طول اين سال‌ها براي مقابله با تحريم‌هاي خارجي راهكار‌هايي اتخاذ شده با اين هدف كه تجارت خارجي را تسهيل كند، اما اين راهكار‌ها تاثير معكوس داشت، زيرا در پشت پرده به شكل‌گيري رانت‌هاي عظيم انجاميد و در نتيجه تحريم‌ها بستر سودجويي شماري را فراهم آورد، به اين مسائل بي‌ثباتي و تصميمات ناگهاني را نيز بيفزاييد. عباد ادامه داد: در چنين شرايطي، باور من اين است كه ارتقاي تعاملات بين‌المللي مي‌تواند به اقتصاد ايران ثبات بيشتري ببخشد و تجارت كشور را ارتقا دهد، در اين سال‌ها با اين تفكرات روبه‌رو بوده‌ايم كه صادرات به واردات ارجح است و در همين حال بر خودكفايي تاكيد فراوان مي‌شود؛ اين رويكرد‌ها سليقه‌اي هستند و بر اعمال آنها اصرار مي‌شود و مخالفت كسب و كار‌ها هم تنها به تغييراتي در اين سياست‌ها مي‌انجامد و تاثيري در حذف يا اجراي سياست ندارد.

عضو هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: مجموع اين چالش‌ها انتصاب رييس‌جمهوري را ايجاب مي‌كند كه به شرايط بي‌ثبات كنوني پايداري ببخشد، علم روز دنيا را قبول داشته باشد و صاحبان كسب و كار‌ها را با ايدئولوژي‌هاي دردسرساز روبه رو نكند.

وي افزود: كشور ما به مديران متخصص نياز دارد، اما در چند سال اخير شاهد بوديم كه مديران مياني و رده‌بالا را مديران كوتوله تشكيل مي‌دادند.
عباد تصريح كرد: در چنين شرايطي آقاي دكتر پزشكيان تاكيد زيادي بر بهره‌مندي از نظر كارشناسان دارند در حالي كه معمول است روساي جمهور تيم خود را از افراد نزديك برمي‌گزينند؛ ايشان همچنين در حالي بر همدلي جريان‌هاي فكري گوناگون تاكيد دارند كه توسعه كشور امروز به تعامل جناح‌ها بستگي دارد و تنش ميان جناح‌ها بيش از همه مردم را متضرر مي‌كند.

وي ادامه داد: در همين حال، آقاي دكتر پزشكيان تيمي از افراد متخصص در حوزه اقتصاد را در كنار خود دارند، اقتصاد ايران نياز به انديشه‌هاي روز دنيا دارد در حالي كه هنوز انديشه‌هاي چپ قديمي است كه در اقتصاد ما به كار گرفته مي‌شود تا دخالت دولت در اقتصاد بيشتر باشد، در نتيجه اينها در اين سال‌ها با دولت‌هايي روبه رو بوده‌ايم كه بودجه‌هاي‌شان ناتراز بود امري كه به افزايش تورم دامن مي‌زند و دولت‌ها هم كمبود بودجه را با مالياتي كه از افراد حقيقي و حقوقي مي‌گيرند، جبران مي‌كنند.

ارسال نظر