تهران، سومين استان با بيشترين درصد كسري بارش

۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۲۳:۵۳:۱۶
کد خبر: ۳۱۵۷۵۹

بر اساس جديدترين گزارش مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي سازمان هواشناسي كشور، ميزان كسري بارش استان تهران از مهرماه سال گذشته تاكنون به حدود ۲۰ درصد رسيده و سومين استان با بيشترين درصد كسري بارش كشور شده است.

بر اساس جديدترين گزارش مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي سازمان هواشناسي كشور، ميزان كسري بارش استان تهران از مهرماه سال گذشته تاكنون به حدود ۲۰ درصد رسيده و سومين استان با بيشترين درصد كسري بارش كشور شده است. به گزارش ايرنا، ميانگين پهنه‌اي بارش دريافتي تهران از مهرماه سال گذشته تا كنون ۲۰۷ ميلي متر بوده است كه حدود ۵۵ ميلي متر، معادل ۲۰ درصد كمتر از شرايط نرمال است. استان سمنان با كسري بيش از ۳۰ درصد نسبت به بارش نرمال، بيشترين درصد كسري بارش كشور را تا اين موقع از سال زراعي دارد. همچنين استان قزوين با ۲۴ درصد كاهش در رتبه دوم قرار دارد. به‌طور كلي ۱۳ شهرستان استان تهران در سال آبي جاري كه از مهر گذشته شروع شده است، با كسري بارش مواجه هستند. بيشترين كسري بارش سالانه شهرستان‌هاي استان تهران با ميزان ۱۸۳ ميلي متر مربوط به شميرانات است. پس از آن بيشترين كسري به ترتيب مربوط به شهرستان‌هاي تهران با ۱۰۱.۷، دماوند ۹۵.۱ و پرديس با ۶۱.۴ ميلي متر است. با اين وجود بارش سه شهرستان «قرچك، ورامين و پيشوا» از كم بارشي سالانه خارج شده و به شرايط نرمال يا بهتر از نرمال رسيده‌اند. عمده كسري بارش استان تهران مربوط به پاييز و زمستان گذشته است.

ارسال نظر