درآمد ۴۶، ۵۸۳ ميليارد توماني دولت از فروش اوراق نقدي

۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۰۰:۰۲:۱۴
کد خبر: ۳۱۵۶۷۰

وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: در ادامه اقدامات اين وزارتخانه براي تامين مالي اقتصاد كشور با هدف كاهش تبعات تورمي، خزانه‌داري كل كشور در سال جاري نسبت به انتشار و اوراق مرابحه عام دولتي به مبلغ ۶۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ميليون ريال و نيز عرضه آن اوراق اقدام نمود كه پس از اخذ سفارش‌هاي خريد اوراق از متقاضيان يادشده در سامانه‌هاي بازار بين‌بانكي كارگزاري بانك مركزي و مظنه‌يابي شركت مديريت فناوري بورس تهران و همچنين عرضه عمومي، مجموعا مبلغ ۳، ۴۶۶ ميليارد تومان از محل فروش اوراق تامين شد. لازم به ذكر است با احتساب مبلغ فوق و فروش اوراق در هفته‌هاي قبل، تاكنون مجموعا ۴۷,۹۳۵ ميليارد تومان، دولت از طريق انتشار اوراق نقدي تامين مالي نموده است. شايان ذكر است در مقابل مبلغ تامين شده از طريق انتشار اوراق نقدي در سال جاري به مبلغ ۴۷، ۹۳۵ ميليارد تومان، تا كنون مبلغ ۴۶، ۵۸۳ ميليارد تومان توسط خزانه‌داري كل كشور براي تسويه اصل و فرع اوراق در سال جاري پرداخت شده است.

ارسال نظر