بهره‌برداري از آب دريا بيش از ۵ برابر ارتقا مي‌يابد

۱۴۰۳/۰۴/۱۰ - ۰۰:۱۷:۲۸
کد خبر: ۳۱۵۵۲۱

سخنگوي صنعت آب گفت: در افق نقشه راه آب نسبت به وضعيت موجود، حجم اقتصاد مي‌تواند در بخش خدمات ۲.۶ برابر، در بخش صنعت ۲.۲ برابر و در بخش كشاورزي ۱.۷ برابر شود، همچنين، نياز آب بخش صنعت به ميزان ۴۵ درصد از طريق منابع آب متعارف و ۵۵ درصد از طريق منابع آبي نامتعارف شامل آب دريا و پساب تأمين خواهد شد و بهره‌برداري از آب دريا به بيش از ۵ برابر ارتقاء پيدا مي‌كند.

سخنگوي صنعت آب گفت: در افق نقشه راه آب نسبت به وضعيت موجود، حجم اقتصاد مي‌تواند در بخش خدمات ۲.۶ برابر، در بخش صنعت ۲.۲ برابر و در بخش كشاورزي ۱.۷ برابر شود، همچنين، نياز آب بخش صنعت به ميزان ۴۵ درصد از طريق منابع آب متعارف و ۵۵ درصد از طريق منابع آبي نامتعارف شامل آب دريا و پساب تأمين خواهد شد و بهره‌برداري از آب دريا به بيش از ۵ برابر ارتقاء پيدا مي‌كند. به‌گزارش ايسنا، عيسي بزرگ‌زاده با بيان اينكه نقشه راه آب، نقشه رفع ناترازي‌هاي آب است گفت: نقشه راه آب، نقشه‌اي است كه تضمين مي‌كند محدوديت آب در آينده تبديل به گلوگاه توسعه نشود. اين نقشه معين مي‌كند در هر يك از زيربخش‌هاي تأمين و مصرف در چه وضعيتي قرار داريم، در اين راه به كجا خواهيم رسيد و گام‌هاي مياني مسير چه هستند.

وي با بيان اينكه كاهش نسبت مصارف به منابع آب تجديدپذير از ميزان ۹۰ درصد به ۶۵ درصد و همچنين افزايش سهم محيط‌ زيست از ۱۰.۷ ميليارد مترمكعب در سال به حدود ۳ برابر، از جمله نتايج و رويكردهاي قابل توجه نقشه راه آب است، تصريح كرد: مطابق با نتايج نقشه راه آب كشور در افق ۱۴۲۰ در مقايسه با شرايط فعلي، حجم آب شرب و بهداشت از ۹ ميليارد مترمكعب به ۱۳.۵ ميليارد مترمكعب، حجم آب صنعت از ۳.۷ ميليارد مترمكعب به ۷.۸ ميليارد مترمكعب و حجم آب كشاورزي مطابق با سند دانش بنيان امنيت غذايي از ۸۲ ميليارد مترمكعب به ۵۱.۵ ميليارد مترمكعب خواهد رسيد. وي با بيان اينكه نقشه راه آب تلاش دارد توسعه پايدار و حفظ حقوق بين نسلي را براي آحاد جامعه و زيست‌مندان كشور نهادينه كند. همچنين در نقشه راه آب، برنامه باز توزيع منابع محدود آبي ميان مصرف‌كنندگان مختلف يا تعيين سهم هر مصرف‌كننده از سبد توليد آب اعم از متعارف و نامتعارف است، اظهار كرد: مراد از ترسيم نقشه راه، اطمينان از تأمين آب اجتماعي آن بخش از آب كه در نقش كالايي اجتماعي است و به كار تأمين نيازهاي پايه چون شرب، بهداشت و محيط‌زيست مي‌آيد- و هدايت آب اقتصادي، منظور آبي است كه در اقتصاد جامعه نقش‌آفريني مي‌كند به سوي حوزه‌هاي پيشران توسعه است. سخنگوي صنعت آب كشور با بيان اينكه موضوع آب همواره در صدر مخاطرات جهاني قرار دارد، گفت: بروز و تداوم خشكسالي‌ها، كاهش ميزان بارش‌ها و به تبع آن ميزان رواناب‌ها، افت قابل ملاحظه منابع آب زيرزميني، فرونشست و همچنين خشك شدن بسياري از تالاب‌ها، مصاديق بارزي از بروز بحران‌هاي شديد آبي در سراسر دنيا است.

وي افزود: در اين بين ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و شرايط سخت‌تري را نسبت به برخي كشورهاي دنيا تحمل كرده است. آنچه در نيم قرن گذشته در كشور ما بر آب گذشته، ناپايداري‌هاي زيست‌بومي را به حدي گسترش داده كه رفع كژي‌ها و درمان آنها را راهكاري ساده و كم‌هزينه متصور نيست. سخنگوي صنعت آب كشور تاكيد كرد: ميزان بارگذاري‌هاي مصارف بر منابع آبي نزديك به دو برابر مقادير بايسته است و بهره‌برداري از منابع زيست‌محيطي چه در بخش آب سطحي و چه در بخش آب زيرزميني از مرز تاب‌آوري عبور كرده است. بر اين اساس نيازمند چرخش‌هاي تحول‌آفرين و نيز پيشبرد اقدامات عظيم و چند بعدي هستيم تا بتوان اين ناترازي‌ها را رفع يا كم‌اثر كرد. بزرگ‌زاده افزود: در اين ارتباط ابتكار ترسيم  «نقشه‌راه آب كشور»  به گونه‌اي رقم خورده تا كفه‌ داشته‌هاي آبي را با كفه‌ مصارف آبي متعادل كند. نقشه راه آب كشور با نگاهي بر عملكرد كشورهاي مختلف و اتكاي به اسناد بالادستي از جمله سياست‌هاي كلي منابع آب و سند ملي آمايش سرزمين، با بومي‌سازي تجربيات انجام شده در چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي آب در حضور رييس‌جمهور شهيد و ساير اعضاي شورا رونمايي و تصويب شد و در مسير پيدايش و تكامل خود از تصويب نهادهاي عالي گذشت.

ارسال نظر