70 درصد از بارش سال جاري در تهران رقم خورد

۱۴۰۳/۰۴/۰۹ - ۰۰:۰۴:۵۶
کد خبر: ۳۱۵۴۵۴

مديركل هواشناسي استان تهران گفت: مقدار بارش اتفاق افتاده در استان تهران تاكنون ۷۰ درصد بارش سال آبي جاري را تأمين كرده است.

مديركل هواشناسي استان تهران گفت: مقدار بارش اتفاق افتاده در استان تهران تاكنون ۷۰ درصد بارش سال آبي جاري را تأمين كرده است. به گزارش مهر مديركل هواشناسي استان تهران گفت: بر اساس جديدترين خروجي مدل‌هاي پيش بيني فصلي، حتي در بهترين شرايط و خوشبينانه‌ترين حالت، در صورتي‌كه بارش‌هاي استان تهران در حد نرمال باشد، نمي‌تواند كاهش بارش نسبت به بلندمدت را جبران كند و كماكان مديريت منابع و مصارف آب در بخش‌هاي مختلف به‌ويژه بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي و حتي خانگي و به‌طور كلي صرفه‌جويي در مصرف آب با تاكيد بيشتر توصيه مي‌شود.

مازيار غلامي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره وضعيت آب‌هوايي تهران طي بهار سال جاري گفت: تجزيه و تحليل آمارهاي دريافتي از ايستگاه‌هاي هواشناسي استان مربوط به بهار ۱۴۰۳ بيانگر آن است كه در اين فصل ۸۶.۷ ميلي‌متر باران به‌صورت پهنه‌اي در استان تهران اتفاق باريده كه نشان‌دهنده آن است كه مقدار بارش نزديك به ميانگين بلندمدت (وضعيت نرمال) و تنها ۲.۸ درصد كمتر از متوسط بلندمدت بوده است. مديركل هواشناسي استان تهران تصريح كرد: ميانگين بلندمدت بارش استان تهران در اين فصل ۸۹.۲ ميلي متر است اين در حالي است كه متوسط بارش خرداد ماه استان تهران ۳۴.۶ ميلي متر بوده كه افزايش قابل توجه نسبت به بلندمدت (10.6 ميلي متر) داشته است. بارش استان تهران به‌صورت پهنه‌اي از ابتداي سال زراعي (مهر ۱۴۰۲) تا پايان خرداد ۱۴۰۳، ۱۹۷ ميلي متر بود كه نسبت به سال قبل افزايش حدود ۲۵ درصدي اما نسبت به بلندمدت ۲۴ درصد كاهش داشته است. وي اضافه كرد: مقدار بارش اتفاق افتاده در استان تهران تاكنون ۷۰ درصد بارش سال آبي جاري را تأمين كرده است. استان تهران سومين استان در سطح كشور است كه بيشترين كاهش بارش را نسبت به بلندمدت دارد بنابراين افزايش بارش نسبت به سال قبل نمي‌تواند مساله كاهش بارش انباشته شده را جبران كند و كماكان صرفه جويي و مديريت منابع و مصارف آب توصيه مي‌شود.

ارسال نظر