بانك ايتاليايي بر سر پروژه گازي در روسيه جريمه شد

۱۴۰۳/۰۴/۰۸ - ۲۳:۵۵:۱۱
کد خبر: ۳۱۵۴۳۹

بانك ايتاليايي «يوني كرديت» بر سر يك پروژه گازي كه پيش از تحريم‌هاي غرب عليه مسكو، ضامن آن بود، از سوي دادگاهي در روسيه، به پرداخت حدود ۴۸۰ ميليون دلار جريمه محكوم شد. اين پروژه قرار بود يك كارخانه پالايش گاز در روسيه از طريق جوينت ونچري به نام «روس كم اليانس» بسازد كه ۵۰ درصد آن متعلق به شركت گازپروم بود. بانك «يوني كرديت»، ضام وام دهي براي ساخت اين كارخانه بود.

بانك ايتاليايي «يوني كرديت» بر سر يك پروژه گازي كه پيش از تحريم‌هاي غرب عليه مسكو، ضامن آن بود، از سوي دادگاهي در روسيه، به پرداخت حدود ۴۸۰ ميليون دلار جريمه محكوم شد. اين پروژه قرار بود يك كارخانه پالايش گاز در روسيه از طريق جوينت ونچري به نام «روس كم اليانس» بسازد كه ۵۰ درصد آن متعلق به شركت گازپروم بود. بانك «يوني كرديت»، ضام وام دهي براي ساخت اين كارخانه بود.  دادگاهي در روسيه، ماه گذشته دستور توقيف حسابهاي متعلق به «يوني كرديت» و همچنين تمام سهام «يوني كرديت ليزينگ» و «يوني كرديت گارانت» را كه زيرمجموعه بازوي روسي «يوني كرديت» بودند، صادر كرد. بانك مركزي اروپا، در اوايل ماه مه، نامه‌اي به وام‌دهندگان بزرگ از جمله «يوني كرديت» ارسال كرد و از آنها خواسته بود آسيب پذيري خود در ارتباط با فعاليت‌هاي روسي را كاهش دهند. در آن زمان، بلومبرگ به نقل از اندريا اورسل، مدير اجرايي «يوني كرديت» نوشته بود استراتژي اين بانك، كاهش در معرض‌گيري روسيه به صفر تا پايان سال ۲۰۲۵ است. طبق گزارش بلومبرگ، «يوني كرديت»، احتمال آسيب نسبت به فعاليت در روسيه را تا اوايل ماه مه، به ميزان ۹۱ درصد كاهش داد. مسكو در حالي به تلافي جويي عليه «يوني كرديت» بر سر پروژه گازي ناموفق دست زده كه اتحاديه اروپا، تحريم‌هاي جديدي را عليه صادرات مجدد گاز طبيعي مايع (ال‌ان‌جي) روسيه از اين بلوك، آغاز كرده است.

ارسال نظر