آخرين جزييات راه‌اندازي بازار كربن در بورس انرژي

۱۴۰۳/۰۴/۰۴ - ۰۱:۳۸:۱۱
کد خبر: ۳۱۵۲۲۱

علي نقوي، مديرعامل بورس انرژي ايران در رابطه با بحث راه‌اندازي بازار كربن گفت: در خصوص بازار كربن موضوع در يك كارگروه مشترك ميان بورس انرژي، سازمان حفاظت از محيط زيست و سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) در حال پيگيري است و راه‌اندازي اين بازار مستلزم تصويب يكسري احكام قانوني است كه بايد در مراجع مربوطه تصويب شود در حال تلاش هستيم تا با كمك كارگروه مذكور اين موضوع محقق شود.

باشگاه خبرنگاران| علي نقوي، مديرعامل بورس انرژي ايران در رابطه با بحث راه‌اندازي بازار كربن گفت: در خصوص بازار كربن موضوع در يك كارگروه مشترك ميان بورس انرژي، سازمان حفاظت از محيط زيست و سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) در حال پيگيري است و راه‌اندازي اين بازار مستلزم تصويب يكسري احكام قانوني است كه بايد در مراجع مربوطه تصويب شود در حال تلاش هستيم تا با كمك كارگروه مذكور اين موضوع محقق شود. اين مقام مسوول در ادامه اظهار كرد: از منظر بورس انرژي راه‌اندازي بازار كربن امكان پذير است ما مطالعات خود را انجام و در اختيار مراجع ذي‌ربط قرار داديم و در همين راستا هم كارگروه مشترك تشكيل شده است. او در خصوص اهميت راه‌اندازي بازار كربن در بورس انرژي هم بيان كرد: يكي از مشكلات بزرگ كشور ما بحث آلودگي هوا و محيط زيست از طريق انتشار انواع گازهاي آلاينده است كه يكي از مدل‌هاي كاهش اين آلاينده‌ها در دنيا طراحي ساز و كار بازار كربن است و بر مبناي اين ساز و كار اشخاص در بخش‌هاي مختلف صنعتي و خدماتي به ميزاني كه آلايندگي را كاهش دهند گواهي كربن دريافت خواهند كرد و اين گواهي‌ها در بازار به كساني كه بيش از حد مجاز نسبت به انتشار آلاينده‌ها اقدام مي‌كنند فروخته مي‌شود و آنها مكلف هستند يا نسبت به كاهش آلايندگي اقدام يا اينكه از طريق ساز و كار بازار گواهي كربن را خريداري كنند؛ و در اين چارچوب مي‌توان انتظار داشت كه انتشار كربن كاهش پيدا كند. ضمن آنكه بازار كربن يك بعد مهم بين‌المللي هم دارد كه بايد به آن نيز توجه كرد.
نقوي در پايان گفت: با توجه به تعدد ذي‌نفعان راه‌اندازي اين بازار مستلزم همكاري بين بخشي و عزم دولت در اين زمينه است كه اميدواريم با پيگيري سازمان محيط زيست سرعت كار در اين زمينه افزايش يافته و بتوان شاهد راه‌اندازي اين بازار باشيم.

ارسال نظر