خرید تضمینی گندم به ۴.۷۷ میلیون تن رسید

۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۱۰:۴۵:۰۲
کد خبر: ۳۱۵۰۹۹
خرید تضمینی گندم به ۴.۷۷ میلیون تن رسید

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: خرید تضمینی گندم به میزان ۴.۷۷ میلیون تن و ارزش گندم های خریداری شده به ۸۴ همت رسید.

میزان خرید تضمینی گندم به میزان 4.77 میلیون تن  است و ارزش گندم های خریداری شده معادل 84 همت است.

به گزارش تسنیم، بیشترین میزان خرید به ترتیب مربوط به استان خوزستان 1.611 میلیون تن، گلستان 953 هزار تن، فارس 533 هزار تن، ایلام 295 هزار تن است.

میزان خرید تضمینی مشابه سال گذشته در همین تاریخ 4.567 میلیون تن بوده است.

میزان افزایش خرید در مقایسه با سال گذشته 203 هزار تن معادل 4.5 درصد رشد داشته است.میزان خرید مشابه در سال زراعی 1401- 1400 به میزان 3.243 میلیون تن و میزان افزایش خرید معادل 1.529 میلیون تن و معادل 47 درصد رشد داشته است.

میزان خرید مشابه در سال زراعی 1400- 1399 به میزان 2.738   میلیون تن و میزان افزایش 2.033 میلیون تن و معادل 74 درصد رشد داشته است.

قطعا این توفیقات لطف و عنایت خداوند متعال و نتیجه راهبرد های جدید ،  تلاش ها و اقدامات فنی و اجرائی مجموعه مدیران، کارشناسان، محققین و کشاورزان در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و مراکز خدمات بوده است.

با اتخاذ این راهبرد تولید در بخش کشاورزی تا جایی  که علم ، دانش و فن آوری های روز تعیین کنند ، مجاز می باشد و براین اساس بجای تعیین سطح کلی تولید ، تولید مجاز  در سطح خرد و مزرعه مدنظر است و میزان  آن می تواند  حاصل جمع تولیدات سطح خرد مجاز شده باشد.

ارسال نظر