كاهش ٨٢١ مگاواتي مصرف برق ادارات

۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۰۱:۰۷:۱۷
کد خبر: ۳۱۵۰۶۰

سخنگوي صنعت برق گفت: با گذشت دو هفته از اجراي طرح كاهش ساعت كار ادارات و سازمان‌هاي عمومي و دولتي، نيمي از هدف گذاري صنعت برق براي كاهش مصرف برق اين بخش محقق شد.

سخنگوي صنعت برق گفت: با گذشت دو هفته از اجراي طرح كاهش ساعت كار ادارات و سازمان‌هاي عمومي و دولتي، نيمي از هدف گذاري صنعت برق براي كاهش مصرف برق اين بخش محقق شد.
به گزارش ايلنا از وزارت نيرو، مصطفي رجبي مشهدي با اعلام اين خبر، يكي از راه‌هاي كاهش ناترازي بين توليد و مصرف برق را اجراي طرح‌هاي مديريت مصرف در بخش اداري عمومي عنوان كرد و اذعان داشت: كاهش ١٥٠٠ مگاواتي مصرف برق ادارات، هدف گذاري شركت توانير براي دوره گرم تابستان امسال است كه با گذشت تنها دو هفته از اجراي اين طرح، با همراهي و مشاركت مطلوب ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، ٨٢١ مگاوات آن محقق شده است.
وي در همين زمينه از همراهي همه بخش‌هاي اداري عمومي براي تحقق اين مهم قدرداني و اظهار اميدواري كرد اين روند تا پايان دوره اوج مصرف امسال تداوم يابد.
مديرعامل توانير با يادآوري اينكه براساس مصوبه هيئت دولت، ادارات بايد در ساعات كاري ٣٠ درصد و پس از پايان وقت اداري ٦٠ درصد از مصرف خود را كاهش دهند، از آن دسته از مشتركان اداري كه هنوز خود را ملزم به اجراي اين مصوبه نكرده‌اند درخواست كرد به منظور پيشگيري از قطع برق خود با صنعت برق همكاري نمايند.
سخنگوي صنعت برق با اشاره به لزوم توجه بيشتر نهادهاي عمومي، دولتي و غيردولتي در اين زمينه، تاكيد كرد: تاكنون ٧٠ درصد از مشتركان بزرگ اداري شامل نهادهاي عمومي و اداري مجهز به كنتور هوشمند شده و از طريق اين كنتورها بر رعايت مديريت مصرف ادارات نظارت شده است و امكان قطع برق اداراتي كه بعد از دوبار اخطار هنوز در اجراي مديريت مصرف برق‌شان همكاري نمي‌كنند، از راه دور وجود دارد.

ارسال نظر