۱۲ سد كشور زير ۳۰ درصد آب دارد

۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۰۰:۲۵:۴۷
کد خبر: ۳۱۴۹۷۸

بر اساس آخرين آمار از وضعيت سدهاي مهم كشور، در حال حاضر حجم ۱۲ سد كمتر از ۳۰ درصد آب دارند.

بر اساس آخرين آمار از وضعيت سدهاي مهم كشور، در حال حاضر حجم ۱۲ سد كمتر از ۳۰ درصد آب دارند.
ميزان ورودي مخازن كل كشور از ابتداي سال آبي (ابتداي مهرماه) تا ۲۶ خردادماه معادل ۳۶.۹۵ ميليارد متر مكعب بوده كه در قياس با سال گذشته كه عددي معادل ۳۴.۹۱ ميليارد مترمكعب بوده ۶ درصد افزایش داشته است. همچنين ميزان كل خروجي سدهاي كشور نيز نسبت به سال قبل با هشت درصد افزايش مواجه بوده است.
حجم آب موجود مخازن اكنون ۳۴.۳۱ ميليارد متر مكعب ثبت شده كه اين عدد نسبت به سال قبل كه عددي معادل ۳۱.۷۴ ميليارد متر مكعب بوده هشت درصد افزايش يافته است. همچنين حجم پرشدگي سدهاي كشور نيز تا اين تاريخ ۶۶ درصد است.
وضعيت برخي از سدهاي مهم كشور بيانگر اين است كه سد دوستي و طرق خراسان رضوي به ترتيب ۱۸ و ۲۳ درصد، سد پانزده خرداد حوضه قمرود ۱۷ درصد، سد سد تهم و تالوار زنجان ۲۳ و ۲۲ درصد، سد استقلال هرمزگان ۲۱ درصد، سد رودبال داراب ۴ درصد، چاه نيمه سيستان و بلوچستان ۲۱ درصد، سد تنگوئه سيرجان استان كرمان و سد ساوه استان مركزي ۱۰ درصد آب دارند.
همچنين ارتفاع كل ريزش‌هاي جوي كشور معادل ۲۴۰.۶ ميليمتر است. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت (۲۳۴.۸ ميليمتر) ۲ درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته (۲۰۳.۶ ميليمتر) ۱۸ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

ارسال نظر