دولت چهاردهم دست «دلال‌هاي نفتي» را كوتاه كند

۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۰۰:۲۴:۲۶
کد خبر: ۳۱۴۹۷۶

مدير پيشين امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران گفت: متاسفانه در سال‌هاي اخير فروش نفت از طريق دلال‌ها، واسطه‌ها و بخش خصوصي ضربات زيادي به ما وارد كرده كه اميدواريم دولت آينده بتواند اين رويه را جمع كرده و فروش را متمركز و در تامين منافع ملي به ماكمك كند.

مدير پيشين امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران گفت: متاسفانه در سال‌هاي اخير فروش نفت از طريق دلال‌ها، واسطه‌ها و بخش خصوصي ضربات زيادي به ما وارد كرده كه اميدواريم دولت آينده بتواند اين رويه را جمع كرده و فروش را متمركز و در تامين منافع ملي به ماكمك كند. محسن قمصري در گفت‌وگو با ايلنا، در پيشنهاداتي براي توسعه بازار و افزايش صادرات نفت ايران در دولت چهاردهم اظهار داشت: دو موضوع ديپلماسي و فروش نفت ايران سوار بر ريل ديپلماسي است و اگر ديپلماسي ما موفق نباشد قطعا در فروش نفت هم مشكل داريم. مسائل بازار نفت به‌طور گسترده‌اي با مسائل سياسي و ديپلماسي عجين است، بنابراين اگر بتوانيم ديپلماسي موفقي داشته باشيم، مي‌تواند صادرات ما را تسهيل كند چون كشورها در مبادلات تجاري تا حد زيادي مسائل سياسي را لحاظ مي‌كنند. وي ادامه داد: موضوع ديگر هم مسائل بانكي است اگر مبادلات فروش نفت بتواند از كانال‌هاي صحيح بانكي انجام شود امكان گسترش بازار را داريم، اكنون متاسفانه سيستم بانكي ما خاموش و عمليات متوقف است و فروش ما اجبارا از كانال صرافي‌ها انجام مي‌شود. تبادلات صرافي‌ها هم كه روشن و مشخص نيست، بنابراين بايد سيستم بانكي در اين زمينه فعال شود و فعال شدن آن سازوكار دارد، اگر بتوانيم سيستم بانكي را فعال كنيم كه تبادلات مالي از طريق بانك انجام شود تا حد زيادي به فروش كمك مي‌كند. مدير پيشين امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران تاكيد كرد: در اين شرايط تحريم اگر بانك‌ها بتوانند مبادلات پولي و فروش را تسهيل و عملياتي كنند؛ قطعا كمك زيادي به صادرات نفت مي‌كند، به‌عبارت ديگر اگر اين دو بال ديپلماسي و سيستم بانكي تقويت شود تا حد زيادي در فروش نفت موفق خواهيم بود. وي گفت: البته يك بحث تكنيكي هم وجود دارد كه اخيرا شركت نفت متوجه آن شده و در حال سر و سامان دادن است. اينكه متاسفانه در سال‌هاي اخير فروش نفت از طريق دلال‌ها، واسطه‌ها و بخش خصوصي ضربات زيادي به ما وارد كرده كه اميدواريم دولت آينده بتواند اين رويه را جمع كرده و فروش را متمركز كند و در اين صورت مي‌تواند در تامين منافع ملي به ما كمك كند. قمصري خاطرنشان كرد: ما به خاطر اينكه از طريق دلال‌ها نفت را مي‌فروشيم؛ تخفيف مي‌دهيم و باتوجه به اينكه اينها تجربه فروش نفت را ندارند باهم رقابت مي‌كنند و اين رقابت داخلي باعث تخفيفات شده است، اين افراد روي دست هم بلند مي‌شوند و تخفيف مي‌دهند، اگر دولت آينده بتواند فروش نفت را متمركز كرده و از دست دلال‌ها خارج كند تا حد زيادي تخفيف‌ها تعديل خواهد شد. وي بيان داشت: هر كدام از كانديداها موفق شوند كه به عنوان رييس‌جمهور دولت چهاردهم انتخاب شوند راهكارشان براي صادرات نفت خام بايد موضوع حل ديپلماسي، سيستم بانكي و مساله سوم نيز متمركز كردن مساله فروش است. اين راهكار مساله گريزناپذير بازار نفت است و غير از اين راهي نخواهند داشت، هر جناحي كه موفق شود براي اينكه بتواند منافع ملي را تامين كند راهي غير از اين نخواهند داشت.

ارسال نظر