انرژي، مصرف داخل و صادرات

۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۰۰:۱۷:۱۰
کد خبر: ۳۱۴۹۷۲
انرژي، مصرف داخل  و صادرات

مهم‌ترين دليل چالشي كه اكنون در رابطه با ناترازي برق و گاز با آن مواجهيم به عدم سرمايه‌گذاري به‌موقع در اين حوزه‌ها برمي‌گردد زيرا تكميل پروژه‌هاي نيروگاهي ۲ تا ۳ سال زمان مي‌برد و با توجه به تاخير در اجراي پروژه‌ها كه مهم‌ترين عامل عدم سرمايه بوده؛ سال به سال به رقم ناترازي افزوده شده است.

حمیدرضا صالحی

مهم‌ترين دليل چالشي كه اكنون در رابطه با ناترازي برق و گاز با آن مواجهيم به عدم سرمايه‌گذاري به‌موقع در اين حوزه‌ها برمي‌گردد زيرا تكميل پروژه‌هاي نيروگاهي ۲ تا ۳ سال زمان مي‌برد و با توجه به تاخير در اجراي پروژه‌ها كه مهم‌ترين عامل عدم سرمايه بوده؛ سال به سال به رقم ناترازي افزوده شده است. خوشبختانه بخش خصوصي توانايي خوبي در حوزه صنعت نيروگاهي  دارد و اكنون ۶۰ درصد نيروگاه‌ها دست بخش خصوصي است، ما از نظر ساخت نيروگاه هم مشكلي نداريم و توليد توربين‌هاي مورد نياز هم در داخل كشور در حال انجام است، در حال حاضر دولت گام‌هايي برداشته و در بخش صنعت پروژه ۱۰ هزار مگاواتي تعريف شده؛ كه بخشي از اين نيروگاه‌ها در سال گذشته وارد مدار توليد شدند و در بخش نيروگاه‌هاي تجديدپذير هم پروژه‌هاي بزرگي استارت خورده از جمله پروژه ۴۵۰۰ مگاواتي با همكاري و هماهنگي صندوق توسعه ملي كه وام مورد نياز را فاينانس مي‌كند كه اميدواريم تا پيك امسال وارد مدار شود. دغدغه ما اين است كه امسال در بخش صنعت خاموشي‌هاي مديريت شده تحميل نشود، در اين رابطه بخش خصوصي مي‌تواند از منابع مالي كه صنعت در اختيارش مي‌گذارد ناترازي را برطرف كند و اگر هرچه زودتر اين اقدام صورت گيرد ما نسبت به عقب‌ماندگي در حوزه برق پيشرفت خوبي خواهيم كرد. ما از گذشته بين توليد و مصرف ناترازي داريم و اين ناترازي سال به سال به خاطر رشد مصرف ۵ تا ۶ درصد رشد دارد، هرچند اقداماتي هم در رابطه با توليد انجام مي‌شود ولي ناترازي حل نمي‌شود. فقط با كمك بخش خصوصي و مردم امكان عبور از اين وضعيت را داريم كه اميدواريم امسال گام‌هاي خوبي برداشته شود. براي حل مشكل كمبود برق اجراي پروژه‌هاي بهينه‌سازي هم مهم است يعني مصرف هم بايد كنترل و واقعي شود به عبارت ديگر حركت در مسير صحيح توليد و مصرف منجر به اين خواهد شد كه تا ۲ سال آينده به‌طور كلي ناترازي رفع شود.
در هر حال اصل ناترازي بايد از بين برود چراكه ناترازي به قدري است كه مي‌تواند توليد را در بخش صنعت مختل كند، صادرات كم شود، به اشتغال آسيب برساند و درآمدهاي كشور را كاهش دهد و همه اينها نيز به صنعت برمي‌گردد، يعني اگر برق مورد نياز صنعت تامين نشود آسيب‌ها به بخش‌هاي ديگر كشور نيز تعميم پيدا خواهد كرد. بنابراين عدم‌النفع صنايع بايد حذف شود و اكنون با اقدامات انجام شده نمي‌توانيم كل ناترازي را از بين ببريم بايد برنامه‌هاي جدي‌تري در اين حوزه در دستور كار قرار گيرد.

ارسال نظر