مصرف درست انرژي بايد به دغدغه اجتماعي تبديل شود

۱۴۰۳/۰۳/۳۰ - ۰۰:۳۴:۱۷
کد خبر: ۳۱۴۹۰۱

مجري طرح پويش با انرژي گفت: طرح پويش با انرژي با هدف كاهش ١٥ درصدي مصرف برق برنامه‌ريزي شده است. 

مجري طرح پويش با انرژي گفت: طرح پويش با انرژي با هدف كاهش ١٥ درصدي مصرف برق برنامه‌ريزي شده است. 
به گزارش ايلنا از وزارت نيرو، محمد خدادادي بهلولي افزود: استقبال از پويش با انرژي در مدت زمان محدود آغاز شده شيب افزايشي ١٠ برابري داشته است، اما همچنان مشاركت و توجه جدي‌تر هموطنان را طلب مي‌كند. خدادادي با بيان اينكه در خصوص انرژي توجه اجتماعي را نياز داريم ادامه داد: زماني كه وسايل سرمايشي وارد مدار مي‌شوند، ٤٠ درصد مصرف برق كشور را به خود اختصاص مي‌دهند كه معادل كل نيروگاه‌هاي منصوبه در كشورهاي همسايه شمالي است. وي اظهارداشت: ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي حرارتي كشوري مانند پاكستان با ١٢٠ ميليون نفر جمعيت كه اقليم گرمتري نسبت به ايران دارد از مصرف برق وسايل سرمايشي ايران كمتر است. خدادادي گفت: شدت مصرف انرژي ايران دو برابر ميانگين دنياست كه به معني درست مصرف نكردن انرژي در ايران توسط همه گروه‌هاي مصرفي است، چرا كه بايد امكان تامين برق همه اقشار وجود داشته باشد، در دنياي مدرن امروزي زندگي بدون برق امكان پذير نيست و از سوي ديگر تا حد امكان برق از سوي مصارف غيرمولد بايد بدون كاهش رفاه، به سمت فعاليت‌هاي مولد سوق داده شود. وي اضافه كرد: جهت‌گيري در صنعت برق توجه به توسعه تجديدپذيرها در كنار بهينه‌سازي مصرف است، اما نبايد ايجاد فرهنگ درست مصرف كردن برق را فراموش كنيم.

ارسال نظر