نقشه راه آب به كجا رسيد؟

۱۴۰۳/۰۳/۳۰ - ۰۰:۳۰:۵۴
کد خبر: ۳۱۴۸۹۵

سخنگوي صنعت آب كشور گفت: در نقشه راه آب، اصلاح الگوي مصرف آب مورد تأكيد قرار گرفته چراكه نقشه راه، مرتفع‌كننده ناترازي آبي كشور است و تضمين مي‌كند آب عامل محدوديت ايجاد شغل و سرمايه براي ايراني نباشد.

سخنگوي صنعت آب كشور گفت: در نقشه راه آب، اصلاح الگوي مصرف آب مورد تأكيد قرار گرفته چراكه نقشه راه، مرتفع‌كننده ناترازي آبي كشور است و تضمين مي‌كند آب عامل محدوديت ايجاد شغل و سرمايه براي ايراني نباشد.

عيسي بزرگ‌زاده در گفت‌وگو با ايلنا، درباره سرانجام نقشه راه آب كشور تبديل آن به سند بالادستي اظهار داشت: نقشه راه آب حتما به سند بالادستي تبديل مي‌شود نقشه راه آب كشور در جلسه چهل و پنجم شوراي عالي آب تهيه، رونمايي و براي تصويب در يك نهاد عالي متشكل از مشاركت سه قوه ارايه و مجددا براي اظهارنظر به دستگاه‌هاي مختلف ارسال شد، دستگاه‌هاي نظرات خود را ارايه و حمايت كردند و جمع‌بندي نهايي در دبيرخانه انجام شده و در مسير نهايي شدن قرار دارد.

وي تاكيد كرد: مديريت مصرف و تقاضا در نقشه راه آب كشور مورد توجه قرار گرفته و تأكيد شده كه شغل‌ها بايد از كشاورزي به سمت خدماتي بروند.

سخنگوي صنعت آب كشور گفت: در نقشه راه آب، اصلاح الگوي مصرف آب مورد تأكيد قرار گرفته چراكه نقشه راه، مرتفع‌كننده ناترازي آبي كشور است و تضمين مي‌كند آب عامل محدوديت ايجاد شغل و سرمايه براي ايراني نباشد. وي تاكيد كرد: مصرف آب در كشاورزي بايد در سطح سند ملي امنيت غذايي مديريت شود و بر اساس اين سند، در سال بايد ۳ ميليارد مترمكعب كاهش مصرف آب صورت گيرد‌. بزرگ‌زاده افق اين سند را سال ۱۴۲۰ عنوان و اظهار داشت: نقشه‌ راه سه هدف اصلي دارد؛ مانند توسعه پايدار، مابه‌ازاي پايداري محيط زيست، اين سند ما را به‌سمت پايداري زيست‌بوم مي‌برد. مابه‌ازاي ركن اجتماعي، ما را به طرف ايجاد رفاه و شغل مي‌برد و مابه‌ازاي اقتصادي ما را به طرف درآمد مي‌برد. يعني آب را درآمدزا خواهد كرد. آب به‌ كار توليد سرمايه و اشتغالزايي خواهد آمد. وي ادامه داد: اگر آب را متشكل از دو كفه تأمين و مصرف بدانيم، در كفه تأمين، آب متعارف شامل آب سطحي و آب زيرزميني را داريم و آب نامتعارف، شامل پساب، دريا و آب‌هاي ژرف و جوي را داريم. در كفه مصرف هم مصارف شرب و بهداشت، صنعت، خدمات، فضاي سبز و كشاورزي داريم و اگر تخصيص محيط‌ زيست را مصرف بدانيم، يكي از سبدهاي مصرف در سبد آبي كشور، محيط زيست است. اگر كفه توزيع آب يا هر بخش آن نسبت به كفه تأمين سنگيني كند، اين از نظر ما ناترازي تعريف مي‌شود و بايد اين ناترازي رفع شود. نقشه‌ راه آب نقشه رفع اين ناترازي‌هاست. سخنگوي صنعت آب تاكيد كرد: نقشه‌ راه آب، حل كلي مساله است كه در مقياس استان و دشت آماده شده است. البته براي پياده‌سازي نياز داريم كه بدانيم محله به محله كشور چه وضعيتي دارد، اما در اين مرحله، ضرورتي به ارايه اين جزئيات نيست. ما كليات را در سطح استان و دشت تقسيم‌بندي مي‌كنيم و بقيه كار را به تصميم‌گيران استاني و محلي واگذار مي‌كنيم تا در سطح پايين‌تر براساس معيارهايي كه براي آنها مشخص‌كرده‌ايم، طرح‌ريزي كنند. وي با بيان اينكه امروز مساله آب‌ در كشور مساله‌اي چندوجهي و پيچيده است، افزود: حجم ناترازي‌ها و بارگذاري‌ها به‌قدري زياد است كه مطلقا درمان ساده و راحتي ندارد. در اين درمان بايد چرخش تحول‌آفرين اتفاق بيفتد. بايد كاري اساسي و مهم كرد و نقشه‌ راه هم در پي همين است.

بزرگ‌زاده با بيان اينكه از چاه‌هاي غيرمجاز و ميزان برداشت آماربرداري دقيقي مي‌شود، ادامه داد: نقشه راه قرار است به ما نشان بدهد كجا هستيم و قرار است در سال افق به كجا برويم و منزلگاه‌هاي مياني هم كجاست. با تعاريف كلي آنچه بايد رخ دهد را نشان مي‌دهد، ولي در موارد جزئي‌تر در برنامه‌هاي بعدي و مقررات جزئي‌تر صحبت مي‌شود.

وي در ادامه درباره موضوع فرونشست و گسترش آن به اطراف حرم امام رضا (ع) و مناطقي مثل تخت‌جمشيد و برنامه نقشه راه آب در اين زمينه گفت: در نقشه راه آب به اين نتيجه رسيديم كه تسكين فرونشست جز با افزايش بهره‌وري آب كه منجر به كاهش برداشت آب زيرزميني شود، نخواهد بود و راهكاري جز اين متصور نيست.

سخنگوي صنعت آب خاطرنشان كرد: بنابراين اصرار داريم آنچه در سند امنيت ملي غذايي و نقشه راه آب وجود دارد و بر كاهش برداشت منابع آب به ويژه آب زيرزميني تاكيد دارد؛ بايد در همه نقاط كشور از جمله فارس و خراسان عملياتي شود.

وي تاكيد كرد: بايد بپذيريم راه ديگري جز افزايش بهره‌وري و كاهش مصرف آب نداريم، در غير اين صورت مشكلات مختلف زيست‌بومي خواهيم داشت.

بزرگ‌زاده يادآور شد: راهكار در كوتاه‌مدت و بلندمدت برداشت نكردن آب است، بايد سندهاي تهيه شده و برنامه‌هايي كه ارايه شده مورد توجه همه قرار گيرد.

ارسال نظر