«تعادل» بررسي كرد

مسير سرمايه‌گذاري در ابرپروژه‌هاي صنعت نفت و گاز

۱۴۰۳/۰۳/۳۰ - ۰۰:۲۹:۳۳
کد خبر: ۳۱۴۸۹۳
مسير سرمايه‌گذاري در ابرپروژه‌هاي صنعت نفت و گاز

شركت سهام عام پروژه يك روش براي جذب سرمايه‌هاي مردمي به بخش‌هاي مولد اقتصاد كشور به خصوص صنعت نفت و گاز ايران كه مزيت نسبي جدي در آن داريم؛ است. دولت بايد سياست‌گذاري‌هاي صحيحي براي بهره گرفتن از اين روش‌ها داشته باشد. چاره‌انديشي براي كنترل تورم توامان با تامين مالي توسعه ابرپروژه‌هاي كشور در بازار سرمايه و بورس با تكيه بر شركت سهام عام پروژه شدني است.

شركت سهام عام پروژه يك روش براي جذب سرمايه‌هاي مردمي به بخش‌هاي مولد اقتصاد كشور به خصوص صنعت نفت و گاز ايران كه مزيت نسبي جدي در آن داريم؛ است. دولت بايد سياست‌گذاري‌هاي صحيحي براي بهره گرفتن از اين روش‌ها داشته باشد. چاره‌انديشي براي كنترل تورم توامان با تامين مالي توسعه ابرپروژه‌هاي كشور در بازار سرمايه و بورس با تكيه بر شركت سهام عام پروژه شدني است.

بورس و بازار سرمايه به عنوان بسترهاي قانوني براي جذب سرمايه‌هاي مردمي مطرح هستند. در كشورهاي پيشرفته از اين بستر براي سوق دادن سرمايه‌ها به بخش‌هاي مولد اقتصاد كشور و جلوگيري از سوداگري بهره گرفته مي‌شود.

واقعيات حاكي از آن است كه ما نتوانسته‌ايم به خوبي از فرصت بورس و بازار سرمايه استفاده كنيم. اين ظرفيت در كشور ما از دست رفته است و نياز به احيا دارد. كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه پيش از هر كاري دولت بايد به اعتمادآفريني در بازار بورس و سرمايه اقدام كند تا وقتي اعتماد مردم به اين بسترها جلب نشود، جذب سرمايه‌هاي مردمي ممكن نخواهد بود.

جذب سرمايه‌ها در بسترهاي قانوني مانند بورس و بازار سرمايه مزيت‌هاي زيادي براي كشور دارد. از اين طريق، از يك طرف جلوي سوداگري و رونق گرفتن بازارهاي مخرب را مي‌گيريم و از طرف ديگر، بودجه لازم براي انجام پروژه‌هاي توسعه‌اي و كلان كشور به خصوص در حوزه ابرپروژه‌هاي صنعت نفت و گاز كشور در دسترس قرار مي‌گيرد. دولت چهاردهم بايد به سمت اعمال سياست‌هاي معقول در راستاي اعتمادآفريني در بستر بورس و بازار سرمايه و جذب سرمايه‌هاي مردمي برود. نظرات ابوالفضل ظهره‌وند، عضو مجلس دوازدهم و نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس را در ادامه مي‌خوانيد.

ظهره‌وند درخصوص بستر بورس و بازار سرمايه به عنوان يك فرصت قانوني براي جلب سرمايه‌هاي مردمي و به كار انداختن آنها در بخش‌هاي مولد اقتصاد كشور در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، تصريح كرد: همانطور كه مي‌دانيم نوعي
بي اعتمادي نسبت به بورس و بازار سرمايه در كشور به وجود آمده است. مردم اعتمادي نسبت به اين بستر ندارند و ترجيح مي‌دهند سرمايه خود را در بخش‌هاي ديگر همچون سكه، ارز، ملك و... به كار بيندازند.

وي ادامه داد: دولت بايد در راستاي كنترل تورم گام‌هاي اساسي بردارد و زمينه را براي جذب سرمايه‌هاي مردمي فراهم كند. تا وقتي اين مساله را حل نكنيم، نمي‌توانيم از نوسانات جلوگيري كنيم و به جذب سرمايه‌ها بپردازيم. نياز است نوسانات در بازار سرمايه و بورس نيز تحت كنترل درآيد. دولت بايد در اين زمينه‌ها سياست‌گذاري داشته باشد.

عضو مجلس دوازدهم شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: روش‌هاي متعددي پيش روي دولت است كه مي‌تواند از آنها براي جذب سرمايه در بورس و بازار سرمايه استفاده كند. اما در وهله اول بايد دولت به كنترل تورم و نوسانات بازار بپردازد تا بتواند چنين پروژه‌هايي را تعريف و عملياتي كند.

ظهره‌وند گفت: شركت سهام عام پروژه يك روش براي جذب سرمايه‌هاي مردمي به بخش‌هاي مولد اقتصاد كشور به خصوص صنعت نفت و گاز ايران كه مزيت نسبي جدي در آن داريم؛ است. دولت بايد سياست‌گذاري‌هاي صحيحي براي بهره گرفتن از اين روش‌ها داشته باشد.

چاره‌انديشي براي كنترل تورم توامان با تامين مالي توسعه ابرپروژه‌هاي كشور در بازار سرمايه و بورس با تكيه بر شركت سهام عام پروژه شدني است. عضو مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: يكي از جنبه‌هاي مثبت پروژه‌هاي شركت سهام عام پروژه اين است كه دست دولت در اعطاي مشوق‌ها و امتيازات باز است. بنابراين، دولت مي‌تواند با استفاده از اين ظرفيت به افزايش جذابيت اين پروژه‌ها اقدام كند.

با اين پيش فرض دولت مي‌تواند به اعطاي مشوق و امتياز در پروژه‌هاي مولد بپردازد و جذب سرمايه‌گذاري را در بخش‌هاي واقعي اقتصاد داشته باشد.

ظهره‌وند در پايان خاطرنشان كرد: بسياري از كشورهاي دنيا در زمينه سرمايه‌گذاري به اعطاي مشوق مي‌پردازند. ما هم در گذشته از همين روش بهره برده ايم و حتي براي سرمايه‌گذاران خارجي هم تضمين كرده ايم كه بتوانند معادل سرمايه‌گذاري خود را به دلار از كشور خارج كنند. اين روش‌ها موثر هستند، اما بايد عاقلانه و
حساب شده به كار گرفته شوند.

ارسال نظر