مشمولان تير ماه ۱۴۰۳ به سربازي فراخوانده شدند

۱۴۰۳/۰۳/۳۰ - ۰۰:۱۰:۰۸
کد خبر: ۳۱۴۸۸۶

سازمان وظيفه عمومي فراجا در اطلاعيه‌اي، مشمولان سربازي تيرماه سال ۱۴۰۳ را فراخواند.

سازمان وظيفه عمومي فراجا در اطلاعيه‌اي، مشمولان سربازي تيرماه سال ۱۴۰۳ را فراخواند.
سازمان وظيفه عمومي فراجا در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: كليه مشمولاني كه برگ آماده به خدمت به تاريخ تير ماه سال ۱۴۰۳دريافت كرده‌اند، با مراجعه به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰)، برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش را دريافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام كنند. به گزارش پليس، اين دسته از مشمولان بايد روز شنبه دوم تير ماه سال ۱۴۰۳ درساعت، محل و مراكزي كه در برگ معرفي نامه مشمولان اعلام شده، حضور يابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. مشمولان اعزامي بايد برگه واكسن مننژيت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند. مشمولان بايد اصل مدارك مورد نياز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واكسيناسيون، كارت ملي و شناسنامه، مدارك مربوط به شرايط خاص را به همراه خود داشته باشند. بر اساس اين اطلاعيه، عدم حضور به موقع در زمان و محل‌هاي تعيين شده، غيبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.

ارسال نظر