نحوه دریافت غرامت از پست اعلام شد

۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۰۱:۴۷:۲۱
کد خبر: ۳۱۴۸۱۷

مدیرکل دفتر کیفیت و امور مشتریان شرکت ملی پست گفت: تعهد جبران خسارت در جایی به کار می‌رود که به مرسوله خسارتی وارد، مفقود، کسر یا با تأخیر به دست گیرنده برسد و در این شرایط شرکت ملی پست پس از بررسی ارزش اظهار شده از سوی صاحب مرسوله، غرامت را پرداخت می کند. کاوه دولتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بیمه کالاهای پستی اظهار کرد: ما در پست عنوان بیمه را نه تنها در پست ایران بلکه در پست دنیا بیمه را صرفا به موضوع بیمه ابلاغ نمی‌کنیم و با کاری که ما انجام می‌دهیم متفاوت است. وی افزود: بیمه یک کار تخصصی است که توسط بیمه‌گذارها و شرکت‌های بیمه انجام می‌شود اما ما حق تعهد جبران خسارت را بر اساس شرح خدمات و SLA که با مشتریان داریم، پرداخت می‌کنیم، بنابراین به آن تعهد جبران خسارت می‌گوییم که آن‌هم معنای خاص خود را دارد. مدیرکل دفتر کیفیت و امور مشتریان شرکت ملی پست با بیان اینکه تعهد جبران خسارت در چه موقعیت‌هایی اتفاق می‌افتد، تشریح کرد: این تعهد در جایی به کار می‌رود که به مرسوله خسارتی وارد، مفقود کسر شود یا با تأخیر به دست گیرنده برسد. تأخیر هم براساس سرویسی که ما به مشتری ارائه می‌دهد متفاوت است. 

ارسال نظر