بازار سرمايه و اقتصاد منتظر انتخابات

۱۴۰۳/۰۳/۲۸ - ۲۳:۴۴:۳۹
کد خبر: ۳۱۴۸۰۰
علی فراقی

در برهه حاضر بازار سرمايه كه قرار داريم علي‌رغم تمامي كنترل‌ها و دامنه‌نوسان محدود در حال بازگشت و رسيدن به اعداد و ارقام پايين سال گذشته در شاخص‌هاي بازار و در برخي نماد‌ها حتي به قيمت‌هايي پايين‌تر از سال گذشته هستيم و اين مورد را مي‌توان بحران و معضلي براي بازار سرمايه و اقتصاد كشور دانست زيرا عملا شاهد ثبت بازدهي‌هاي بسيار ضعيف از بازار سرمايه هستيم كه آن را از تمامي بازارها چند پله به عقب مي‌اندازد. شايد بتوان يكي از دلايل اصلي را كنترل همه طوره سيل تورمي دانست كه سياست‌گذار فارغ از هرگونه در نظرگيري مشكلات و معضلات براي بازارها خصوصا بازار سرمايه تصميم بر كنترل و انقباض گرفت كه اگر دقت كنيم اكثريت پول‌هاي درشتي كه حتي اگر قصد بر خروج كامل از بازار نداشتند به سمت صندوق‌هاي درآمد ثابتي روانه شده‌اند كه حتي اندكي تغييرات كوچك همانند گذشته كه باعث به وجود آمدن بحران حتي براي اينگونه صندوق‌ها شده بود در آينده داشته باشد و صرفا مي‌توان منتظر ماند تا دولت جديد انتخابي به همراه سياست‌هاي مدنظر خود سمت و سوي بازار سرمايه را هم مشخص سازد هرچند با توجه به گذشته اين نامزد‌ها و حتي تيم اقتصادي احتمالي آنها اندكي سمت و سوي سياسي و اقتصادي آنها را مي‌توان از همين زمان مشخص ساخت زيرا طي سال‌ها حضور در عرصه سياست، ديدگاه‌ها و نظرات آنها نسبت به بخش‌هاي مختلف كشور قابل ترسيم است هرچند در برخي موارد هم پس از سركارآمدن برخي از اين افراد شاهد تغيير نظرات و ديدگاه‌ها بوديم. يكي از خبرهاي بد در اين خصوص را مي‌توان تا حال حاضر ديدگاه نسبتا منفي براي تمامي اين نامزد‌ها دانست زيرا با بررسي صحبت‌ها، پيشينه آنها در صحبت‌هاي اقتصادي و ديگر موارد، عملا چشم‌انداز روشن يا حتي اندكي دلخوشي را براي كساني كه در اقتصاد و كساني كه خصوصا در بازار سرمايه فعال هستند نمي‌سازد؛ هرچند بايد بازهم پس از انتخاب و چيدمان بدنه دولت منتظر برنامه‌هاي اجرايي و سياست‌هاي پيش گرفته ماند و مهم‌تر از آن شايد در خصوص بازار سرمايه با اندكي تغييرات در برخي از قسمت‌هاي اين سازمان شاهد تغييرات چشم‌گيري باشيم يا حتي در بخش‌هايي مانند وزارت اقتصاد كشور با انجام برخي از تغييرات در افراد و متفاوت شدن ديدگاه‌ها نسبت به بازار سرمايه و ديگر بازارها تحولي را تجربه نماييم تا شايد شاهد ادامه‌دار بودن اين رويه باشيم يا شاهد تغييراتي بالقوه. در قسمتي هم بايد به وزارت اقتصاد و رياست سازمان بورسي اشاره داشت كه در دوران تصدي آنها بازار سرمايه يكي از نامساعدترين و بدترين دوران خود را گذراند و باعث به وجود آمدن تعداد بسياري سرمايه‌گذار ناراضي و نااطمينان به بازار و اقتصاد شد كه شايد در آينده اين افراد را با كارنامه‌هاي منفي و ضعيفي به ياد آوريم و البته...ادامه  

ارسال نظر