هشدار به مراكز متخلف عرضه مواد غذايي

۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۰۲:۰۴:۵۰
کد خبر: ۳۱۴۷۳۱
هشدار به مراكز متخلف عرضه مواد غذايي

رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت درخصوص برخورد با مراكز متخلف مواد غذايي که براساس چك‌ليست‌هاي تعريف شده صورت مي‌گيرد، گفت: اگر يك تخلف جزو موارد بحراني محسوب شود و تهديدي براي بهداشت عمومي به حساب آيد، مركز عرضه موادغذايي در لحظه پلمب مي‌شود.

رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت درخصوص برخورد با مراكز متخلف مواد غذايي که براساس چك‌ليست‌هاي تعريف شده صورت مي‌گيرد، گفت: اگر يك تخلف جزو موارد بحراني محسوب شود و تهديدي براي بهداشت عمومي به حساب آيد، مركز عرضه موادغذايي در لحظه پلمب مي‌شود.
دكتر جعفر جندقي درباره رصد و پايش مراكز عرضه موادغذايي اظهار كرد: رصد و پايش مراكز عرضه، فروش و توليد مواد غذايي به دو روش صورت مي‌گيرد. «خودكنترلي و خوداظهاري» و «رصد و پايش بازرسان بهداشت عمومي» روش‌هاي رصد و پايش مراكز عرضه موادغذايي هستند.  او درباه خودكنترلي و خوداظهاري مراكز عرضه موادغذايي گفت: منظور از خودكنترلي و خوداظهاري مراكز عرضه، تهيه و فروش موادغذايي اين است كه صنوف مي‌توانند خوداظهاري را انجام دهند. خوداظهاري مي‌تواند توسط صنوف، مشاوراني كه به صورت آزاد فعاليت مي‌كنند و با مراجعه به دفاتر خدمات سلامت انجام شود. خوداظهاري صنوف فعال در زمينه موادغذايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.  جندقي با بيان اينكه رصد و پايش مراكز عرضه موادغذايي فقط محدود به خوداظهاري نمي‌شود، افزود: بازرسان بهداشت محيط به منظور رسيدگي و پايش مراكز عرضه موادغذايي براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده به صورت منظم و مكرر به مراكز عرضه، تهيه و فروش موادغذايي مراجعه مي‌كنند. 
 رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت درباره تخلفات مراكز عرضه موادغذايي گفت: تخلفات به ۲ دسته «بحراني» و «غيربحراني» تقسيم مي‌شوند. اگر موارد تخلف براساس چك‌ليست‌هاي تعريف شده جزو موارد بحراني باشد علاوه بر جمع‌آوري موادغذايي فاسد، با متخلفان به‌شدت برخورد مي‌شود.
 اگر موارد بحراني تكرار شود، متخلفان به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند و مراكر عرضه نيز پلمب مي‌شوند. 

ارسال نظر